SEKO, facket för service och kommunikation

Om a-kassan i riksdagsdebatt

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 17:03 CET

I riksdagsdebatten den 27 februari kommer man att diskutera bland annat a-kassefrågan, kostnader för kvinnor och a-kassan för säsongsanställda.

Följande interpellationer besvaras av arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m):

Interpellation 2006/07:264 Kvinnors möjlighet till a-kassa av Ann-Christin Ahlberg (s)
”När, var och hur avser jämställdhetsministern att se till att de nya regelverken och kostnaderna för den nya a-kassan inte slår extra hårt mot kvinnor?”
Länk till interpellationen
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dtyp=i&rm=2006/07&nr=264&dok_id=GU10264

Denna interpellation ställdes först till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) men har överlämnats till arbetsmarknadsministern.

Interpellation 2006/07:273 A-kassa för säsongsanställda av Ulf Holm (mp)
”När regeringen fattade beslutet att utöka normalarbetstiden från sex till tolv månader som beräkningsgrund för ersättningsnivån från arbetslöshetsförsäkringen, vilka åtgärder vidtog då arbetsmarknadsministern för att kunna bedöma vilka konsekvenser detta skulle få för säsongsanställda?