Nättidningen Payback / Payback Sverige

Om Ale kommun! När Polis, Politiker och journalister alla blev offer för sina egna skräckbilder!

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2017 23:46 CET

Offer för sina egna skräckbilder!

Poliser, Politiker och Journalister är alla offer för sina egna hjärnspöken i form av de skrämselbilder av monster de själva skapat och givit liv och kropp i sina hjärnor.

Barn har en förmåga att i fantasin skapa monster långt mer skrämmande än de skildras i de sagoböcker de själva läser eller som föräldrarna läser högt ur för dem. Monstren kan skapa svåra trauma som kan orsaka problem i längre tider.

På samma sätt har Politiker, Poliser och Journalister skapat “bikermonstret”. Genom att måla upp en bild av ett monster som helt saknar verklighetsanknytning har de i vuxen ålder återskapat en fiktiv skräck för monster med egenskaper som förebilderna aldrig ägt!

De är alla således offer som bara de hör något kring bikers blir skrämda halvt från vettet! En skräck som hela tiden lever i dem och som förstärks genom nya rapporter från polisen, nya åtgärder från politiker och fantasifulla men ack så lögnaktiga artiklar från journalister!

Hysteri utan saklig grund!

Varför skriver då Payback om dessa personers obefogade rädsla? Jo, för att förra veckans nyhet om att två medlemmar i en mc-klubb i köpt en fastighet orsakade en ren och skär moralpanik hos både politiker, polisen och journalister! Artikel efter artikel skrevs om saken utan att någon ens visste syftet med köpet! (Ett exempel på artiklarna länkas till nederst i artikeln).

Polisen och Ale Kommun håller “krismöte”. Man frågar sig för det första varför? På vilket vis och utefter vilket lagstöd har ens en kommun eller en Polismyndighet med saken att göra? Det ligger inte i någondera parts arbetsuppgifter eller intresseområde att motverka ett köp av en fastighet oavsett köpare! Därav att den kommunala förköpsrätten avskaffades 2011!

Vidare i ärendet tvingades den säljarens fru avgå efter att ha bevittnat namnteckningen på ett köpekontrakt!? Varför? Jo, just för att alla inom polisen och kommunen är vettskrämda för ett egenskapat “bikermonster” som inte ens existerar!!

För fakta- och forskning visar samstämmigt på att inga mc-klubbar är några kriminella sammanslutningar! Läs den samlade fakta- och forskningsdokumentationen i ämnet: http://www.payback.name/?page_id=15465

Fakta och forskning visar också att kriminaliteten sjunker gällande närmast alla brottstyper i områden där mc-klubbar etablerar sig! Å den givna följden av att ett område får minskad kriminalitet är istället en större trygghet och ökande fastighetspriser vilket i båda fallen är något kommunen borde vara glada och tacksamma för då kommunen på så sätt blir mer attraktiv!

Läs på och bliv upplyst!: http://www.payback.name/?p=18388

Lämna det medeltida mörkret och kom ut i ljuset!

Så hur länge tänker dessa tre yrkesgruppers representanter leva kvar i det medeltida mörker som skapats av individer på karriärklätterstegen? Personer utan moral och skrupler som inte vet skillnaden på sanning och lögn eller på rätt och fel?

Det finns nämligen en helt annan bild! En sann bild som kan genomläsas på Paybacks sidor kring bikers. En bild skapade av forskare och andra seriösa personer med ambitionen att ta fram fakta, sanning och ge en bild med verklighetsanknytning! Läs och ta del och lämna den mörka medeltidens oupplysta mörker där monstren fortfarande regerar och gå vidare ut i verkligheten! För minns att polisen haft fem olika möjligheter nu att bevisa att deras fantasibild stämmer. Alla gånger har de misslyckats! Varför? För att de helt enkelt inte har några bevis! de har aldrig ägt några bevis och de har lyckats måla upp en bild helt byggd på fria fantasier och med er andras goda minne och medverkan!

Läs om polisens fem misslyckade försök att lägga fram bevis mot mc-klubbar: http://www.payback.name/?p=18414

Exempel på artikel i ärendet: http://www.alekuriren.se/handelser/ale-kommun-krismote-med-polisen/

Payback Sverige - Riksorganisationen för Bikers Rättigheter - www.payback.name

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Kontaktperson för Payback Sverige: Vice Ordförande och presstalesman, advokat Ismo Salmi, 0708-17 68 72 eller via växel: 08-673 51 80