Gothia Fortbildning

Tvillingar - om att vänta fler än en

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 15:10 CEST

Fler än en är en helt reviderad och omarbetad skrift om att vänta tvillingar. I skriften finns all information som föräldrar behöver inför graviditeten, förlossningen, tiden på nyföddhetsavdelning, hemkomsten och den första tiden i hemmet.

Fler än en har tagits fram av Svenska Tvillingklubben
tillsammans med professionell vårdpersonal som i sitt
dagliga arbete kommer i kontakt med tvillinggravida
och tvillingföräldrar.

Boken är uppdaterad med aktuell statistik samt har helt ny form och nya illustrationer.


Fakta om skriften
Titel: Fler än en - att vänta tvillingar
Författare: Svenska Tvillingklubben
ISBN 978-91-7205-556-8
2007, 7:e upplagan, 48 sid


Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Anette Larsson, marknadsassistent,
08-462 26 64

Förlagskontakt: Emma Wistrand , marknadschef,
08-462 26 61


Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.