Gothia Fortbildning

Om att känna ätglädje vid minskad aptit

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2012 16:14 CEST

Den nya broschyren Ätglädje - vid minskad aptit visar hur man kan fokusera på möjligheter istället för hinder när det gäller mat och dryck när man inte längre aptit på mat. Den tar upp vikten av att lyfta fram glädje och gemenskap samt att släppa på prestationskraven och besvikelsen.

Skriften vänder sig till patienter, anhöriga och till personal som arbetar med nutritionsomvårdnad på sjukhus, hemsjukvård eller i hemtjänst.

Idébanken till menyerna och recepten är hämtade från författaren Gun-Britt Fhagers erfarenhet som leg. dietist, där hon mött patienter med nedsatt aptit, förmåga och ork att äta.

Broschyren har granskats av Gunnar Eckerdal, överläkare med 30 års erfarenhet inom palliativ vård.

Fakta om boken
Titel: Ätglädje vid minskad aptit
Författare: Gun-Britt Fhager
ISBN 978-91-7205-863-7
Utgivningsår 2012
32 sid
Pris: 55:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar:
Kontakta Jenny Andersson, jenny.andersson@gothiaforlag.se, 08-462 26 64
Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 71, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.