Gothia Fortbildning

Om att tillämpa KBT med barn och ungdomar

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 13:53 CET

Kognitiv beteendeterapi har i upprepade forskningsstudier visat sig ge goda resultat i behandling av barn och ungdomar med en rad olika problem, bland annat samtliga ångeststörningar, depression, uppförandestörningar, ätstör­ningar, skolrelaterade problem, ADHD, autism och självskadebeteenden.

Barn har dock andra förutsättningar än vuxna att uppnå förändringar vid psykisk ohälsa och beteendeproblem, men de kan ändå bli hjälpta av metoder som utvecklats i arbete med vuxna. Metoderna måste dock anpassas så att de fungerar tillsammans med barn. Det är inte alltid självklart hur detta skall gå till. Därför är den ny boken KBT – att tillämpa metoden med barn och ungdomar utgiven på Gothia Förlag viktig. Den beskriver hur man kan arbeta med effektiva psykoterapeutiska metoder för just barn och ungdomar.

Det finns mycket skrivet om kognitiv beteendeterapi vilket också kan göra det svårt att hitta rätt. Forskningsrapporter ger få konkreta kliniska tips och böcker är ofta kulturberoende, vilket är särskilt viktigt att ta hänsyn till när det gäller barn. Här blir Liv Svirskys bok en vägledning.

Boken vänder sig till dig som är psykoterapeut och arbetar med eller vill börja arbeta med kognitiv beteendeterapi för barn och ungdomar. Den beskriver på djupet hur metoden kan tillämpas för just den målgruppen. Med hjälp av många kliniska exempel belyser författaren hur de terapeutiska modellerna kan anpassas. Hon för också en diskussion kring vilka speciella krav arbetet ställer på dig som terapeut i mötet med barn och unga.

Ur innehållet:
- Barnet i terapirummet
- Förälderns delaktighet
- Tystnadsplikt
- Skolan som samarbetspartner
- Anpassning av metoder
- Allians med barn
- Anpassning av språket
- Juridiska aspekter

Författaren Liv Svirsky är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med inriktning på kognitiv beteendete­rapi. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i KBT, bland annat inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon har tidigare skrivit två böcker om barn och KBT.

www.gothiaforlag.se finns tillhörande bilagor att ladda ner kostnadsfritt.

Fakta om boken
Titel: KBT – att tillämpa metoden med barn och ungdomar
Författare: Liv Svirsky
Utgivningsår 2010
ISBN 978-91-7205-731-9
196 sid
Pris: 195:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Nathalie Parkvall, PR/sociala media, 08-462 26 77, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se
Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.