Centerpartiet

Om att utveckla en långsiktigt hållbar välfärd

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 09:22 CEST

Nuvarande inriktning av den ekonomiska politiken kan, enligt IMF, klara de ekonomiska problemen men på sikt är situationen ohållbar. En aktiv reformvilja i syfte att höja tillväxten är enda möjligheten att i framtiden kunna klara välfärden. I dag saknas den inriktningen! - Jag frågar därför finansminister Bosse Ringholm, om vad regeringen avser göra för att garantera och utveckla en långsiktigt hållbar välfärd, säger riksdagsledamot Jörgen Johansson, Centerpartiet.

Frågan bifogas i sin helhet;

"Välfärdssystemet är inte hållbart", det hävdas i internationella valutafonden IMF:s rapport om bedömningen av Sveriges ekonomi. Det höga skattetrycket och den krympande tillgången på arbetskraft till följd av hög sjukfrånvaro, förtidspensioneringar och en åldrande befolkning gör att dagens system inte är hållbart. I stället måste tillväxten öka betydligt mer än 2 procent. För att klara detta krävs, enligt IMF, en förändring av den ekonomiska politiken.

Nuvarande inriktning av den ekonomiska politiken kan, enligt IMF, klara de ekonomiska problemen men på sikt är situationen ohållbar. En aktiv reformvilja i syfte att höja tillväxten är enda möjligheten att i framtiden kunna klara välfärden. I dag saknas den inriktningen!

Min fråga till finansministern är;
Vad avser regeringen göra för att garantera och utveckla en långsiktigt hållbar välfärd?