Gothia Fortbildning

Om att växa upp med en utvecklingsstörd mamma

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 15:40 CEST

”För mig var Kärlek och stålull en stark ögonöppnare. En bok som sätter ljus
på en mycket nertystad fråga. Precis som i mina fotografier där jag alltid vill
synliggöra det obekväma känner jag igen mig i Lisbeth Pippings starka berättelse.”
Elisabeth Ohlson Wallin, fotograf

”När vissheten kommer hos det nu vuxna barnet om svek, då kommer hatet och sorgen med sin kraft. Eller fantastiskt nog kommer en ljus berättelse som denna. Ett vackert sorgearbete. Ett långt självarbete. Här är ju en berättelse om kärlek.”
Suzanne Osten, dramatiker

I boken Kärlek och stålull skildrar Lisbeth Pipping på ett personligt och levande sätt sin uppväxt med en utvecklingsstörd mamma, en svårt alkoholiserad pappa och två småsystrar. Läsaren får ta del av en barndom i misär, bristande omsorg och kärlekslöshet.
Men boken förmedlar ändå hopp och optimism. Trots svårast möjliga utgångsläge kunde Lisbeth vända sina villkor och skapa sig ett bra liv.

Detta är en reviderad nyutgåva med förord av Suzanne Osten.

Om författaren: Lisbeth Pipping är en van och uppskattad föreläsare. 2009 tilldelades hon Allmänna Barnhusets Stora Pris, med motiveringen: " För att hon under flera år med öppenhet, uthållighet och engagemang spridit insikt om konsekvenserna för barnen när föräldraförmågan sviktar. Barnkonventionens fyra grundprinciperblir tydligt belysta i så väl hennes författarskap som myndiga anföranden. Lisbeth Pipping förmedlar barnens röst och vilja i mötet med vuxna, vilket kan bidra till att barnen orkar vidare, bara vi vågar se och vågar fråga."

Fakta om boken
Titel: Kärlek och stålull. Om att växa upp med en utvecklingsstörd mamma.
Författare: Lisbeth Pipping
ISBN 978-91-7205-751-7
Utgivningsår 2010
206 sid
Pris: 195:- exkl. moms

Presskontakt:
Nathalie Parkvall, pr/sociala medier, 08- 462 26 77, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se

Förlagskontakt:
Emma Wistrand, marknadschef, 0709-53 05 12, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Vill du ha kontakt med författaren:
Lisbeth Pipping, lisbeth.pipping@telia.com eller gå in på hemsidan www.pipping.se

Fakta om Gothia Personligt
Den starka, personliga berättelsen är inte bara en sann skildring av ett livsöde.  Den kan också förmedla kraft och hopp när livet bjuder på motstånd. Gothia Personligt står för angelägna berättelser som berör på djupet.
Gothia Personligt är en del av Gothia Förlag, med 25 års erfarenhet av att göra vetenskap tillgänglig och begriplig inom ämnena medicin och hälsa, socialt arbete och omsorg.