Centerpartiet

Om banverkets skötsel av spårområden

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 13:00 CEST

Uppenbart är att Banverket knappast ser Bergslagsbygen och Fagersta som något prioriterat område. Detta är beklagligt då Bergslagsbygdens folk är i stort behov av goda kommunikationer för att kunna ge bygden den livskraft som erfordras. - Därför vill jag veta vad ansvarigt statsrådet Ulrica Messing, avser göra för att kommmunikationsstråken i Bergslagen håller en rimlig standard, säger riksdagsledamot Jörgen Johansson, Centerpartiet.

Frågan bifogas i sin helhet;

Skötsel av banvallar och spår visar hur huvudmannen ser på den bygds utveckling vilken järnvägen går. Tyvärr kan man konstatera att skötseln av banverkets blir allt sämre. Bifogat foto är taget den 22 maj i år av Ängelsbergs stationsområde där bl.a. Bergslagspendeln trafikerar spåret. Motsvarande bild, med samma grönska i spårområdet togs för två år sedan. Uppenbart är att Banverket knappast ser Bergslagsbygen och Fagersta som något prioriterat område. Detta är beklagligt då Bergslagsbygdens folk är i stort behov av goda kommunikationer för att kunna ge bygden den livskraft som erfordras. Ständiga indragningar av service i de här bygderna kommer att resultera i en död bygd vilket knappast är förenligt med det motto som bl.a. näringsministern säger sig stötta nämligen "Hela Sverige ska leva".
Min fråga till statsrådet är;

Vad avser statsrådet göra för att kommunikationsstråken i Bergslagen håller en rimlig standard så att trafik kan garanteras även i framtiden?