Nättidningen Payback / Payback Sverige

Om bikerklubbarnas expansion och rekrytering! Folk söker sig till bikerklubbarna för att de är trötta på en värld i moralisk upplösning!

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2017 23:55 CEST

Om bikerklubbs expansion och rekrytering vid etablering

Media rapporterar med jämna mellanrum om den för dem och polisen överraskande företeelsen att bikerklubbarna blir allt fler och att de internationella klubbarna expanderar stort över landet.

Vidare, när en mc-klubb etablerar sig på en ny ort kommer som ett skott i media en artikel där en polis uttalar att klubben börjat rekrytera bland ortens ungdomar eller äldre medborgare för att öka medlemsantalet.

Det intressanta är att antingen förstår media och polis verkligen ingenting kring dessa företeelser eller vill de inte offentligt berätta sanningen kring sakernas förhållanden. Som tur är har bikerkulturen ett eget organ och organisation som då kan presentera sanningen bakom fenomenen!

I ett samhälle präglat av moralisk upplösning är det självklart att bikerklubbarna expanderar och lockar allt fler att bli del av!

I ett samhälle som präglas starkt av moralisk upplösning och ryggradslösa företrädare som vare sig kan erkänna begångna misstag eller ta konsekvenserna av sådana så är det också självklart att bikerkulturen expanderar!

Skjutningar mellan lösa nätverk sker dagligen i flera städer och områden. Hela områden har tagits över av nätverk som kontrollerar medborgarna och där polisen inte ens vågar gå in, så kallade no-go-zones. Våldtäkter och sexuella ofredanden sker hela tiden liksom personrån i stadsmiljö där folk blir av med mobiler, smycken och pengar. Detta är bara några saker som fått fotfäste i folkhemmet och som gjort Sverige otryggt. Det som igår var extrema händelser som skedde med långa mellanrum har idag blivit vardagshändelser så vanliga så att folk knappt ens längre reagerar.

Bikerkulturen står för motsatta värderingar! Därför söker sig människor till bikerklubbarna!

Bikerkulturen står för motsatta värderingar i ett samhälle som håller på att moraliskt upplösas! Det är den enkla sanningen bakom bikerkulturens expansion och att allt fler söker sig till bikerkulturen.

De nytillkomna söker sig helt enkelt till de värderingar och den moral som de inte längre kan finna i samhället idag. Värderingar som vårdas och efterlevs inom bikerkulturen men inte som inte existerar utanför bikerkulturen längre!

Bikers lever efter regler som kräver moral, heder, lojalitet och brödraskap!

Bikerkulturen har regelverk som kräver moral, heder, lojalitet och brödraskap. Det är ett regelverk vars rötter kan spåras tillbaka till riddartiden över sjörövarkoden, cowboykulturen och ända fram till dagens bikers.

Enligt bikerreglerna så slår du inte kvinnor och barn, du låter bli andra bikers kvinnor och hojar. Du gör rätt för dig mot din broder och klubb samt lurar eller ljuger inte för din broder eller din klubb. Du håller vad du lovar och gör vad du ska när du ska göra det. Du hjälper och stöttar din broder med allt du har och du får samma hjälp tillbaka!

Du tillhör ett brödraskap som sträcker sig över hela landet och som håller ihop i vått och torrt. Du har mat, husrum och mekarhjälp var du än befinner dig i landet, endast ett telefonsamtal bort. Var finner du denna sammanhållningen någon annanstans numer? Svar: Ingenstans och det är därför som bikerkulturen hela tiden växer och kommer att fortsätta att växa!

Klubbarna rekryterar inte! Folk söker sig själva till klubbarna för vad de står för!

Bikerklubbarna kommer att bli alltfler och expandera ännu mer. Fler kommer hela tiden att ansluta sig!

Och, bikerklubbarna rekryterar inte. Folk söker sig frivilligt till klubbarna för de vet vad bikerkulturen står för och det är just värderingarna och en värld byggd kring dessa värderingar som folk söker!

När en klubb etablerar sig i en ny ort kommer alltid människor att söka sig själva till klubben. Klubben rekryterar inte. Det behöver de inte! Människor söker en värld bestående av hojåkning och moral, heder, lojalitet och brödraskap! Därför växer bikerkulturen – för du får en värld med värden, en värld som står för något, istället för den omoral som präglar världen utanför!

Relaterad artikel:

Om bikerbrödraskapet

Tags / Sökord: brödraskap, expansion, heder, lokalitet, moral, payback sverige, rekrytering

Payback Sverige - Riksorganisationen för bikers rättigheter - www.payback.name

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Kontaktperson för Payback Sverige: Vice Ordförande och presstalesman, advokat Ismo Salmi, 0708-17 68 72 eller via växel: 08-673 51 80