NASDAQ OMX

OM delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2003 08:36 CEST

* Intäkterna uppgick till 1 207 (1 416) Mkr
* Resultatet efter finansiella poster var -521 (58) Mkr
* Rörelseresultatet uppgick till -513 (65) Mkr
* Resultatet efter skatt var -457 (45) Mkr
* Resultat per aktie uppgick till -5,44 (0,54) kr
* Samgående med HEX, fullföljande beräknas till början av
september
* Fokusering och renodling, 624 Mkr i omstruktureringskostnad
* Start för EDX London, 100 Mkr i reavinst

På följande sidor bifogas OMs delårsrapport för januari-juni 2003. Rapporten finns också tillgänglig på www.om.com.

Välkommen till press- och analytikerträff, idag kl 11.00, i OMs lokaler på Norrlandsgatan 31, Stockholm. För er som inte har möjlighet att närvara går det att lyssna på presentationen via telefonkonferens på följande nummer: Sverige ring 08 505 201 14 England ring +44 (0)20 7162 0180 USA ring +1 334 323 6203

Rapporten kommer att presenteras av OMs tf VD och koncernchef Magnus Böcker och CFO Per Nordberg.

För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta:
Magnus Böcker, VD och koncernchef 08- 405 66 44
Per Nordberg, CFO 08- 405 77 22
Jakob Håkanson, chef Investor Relations 08- 405 60 42
Anna Eriksson, informationschef 08- 405 66 12