NASDAQ OMX

OM förstärker stabsfunktioner

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 09:12 CEST

Som ett led i OMs pågående förändringsprocess samlas OMs centrala supportfunktioner inom tre enheter; Finance, Marketing & Communication och Staff Functions. Organisationsförändringarna syftar till att bättre tillvarata synergieffekter och på ett mer effektivt sätt stödja Stockholmsbörsen och OM Technology.

Pernilla Gladh utses till chef för enheten Staff Functions, där avdelningarna för personal, juridik, lokaler, administration och säkerhet samlas. Pernilla Gladh är sedan tidigare personalchef på OM, en tjänst hon fortsatt innehar.

En ny enhet för Marketing & Communication bildas, där avdelningarna för marknadsföring,
business intelligence, information och investerarrelationer samlas. Bo Svefors har utsetts till chef för denna enhet. Bo Svefors kommer närmast från egen konsultverksamhet. Bo är ledamot i styrelsen för Orc Software, ur vilken han nu kommer att avgå.

Per Nordberg, CFO, är fortsatt ansvarig för enheten Finance, vilken innefattar avdelningarna för Treasury, Accounting, Business Control, Internal Audit och Risk Control.

För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta:

Magnus Böcker, t f VD 08 405 66 44
Anna Eriksson, informationschef 08 405 66 12