Nättidningen Payback / Payback Sverige

Om Granit MC:s Frontpatchstatus! Del 1/4

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 00:05 CEST

Under denna vecka kommer Payback Sverige att lägga upp fyra olika inlägg som svar på den kampanj som drivits mot Granit MC i första hand av Olle Fjordgren (M) och polischef Anders Buhlin i Sveriges Radio, Lysekilsposten samt via ett informationsmöte:

Granit MC är en helt vanlig frontpatchklubb. Ingenting mer och heller ingenting annat. Klubben består av 6 medlemmar och en provmedlem!

Att som då, Olle Fjordgren (M) i första hand men även uppbackad av Polischef Anders Buhlin, starta en formlig häxjakt mot klubben och dess medlemmar är en fullkomligt bisarr situation. Klubben gör inga ”skitjobb” för någon annan klubb och befinner sig inte heller i något förnedringsstadie. Detta är bara påståenden från personer i myndighetsställning som saknar all form av fog och som endast bevisar deras egen okunnighet om bikerkulturen.

Såsom Frontpatchklubb är man inte bunden till någon speciell klubb och man gör heller inga som helst tjänster åt någon annan klubb. Att vara Frontpatchklubb innebär att man genomgår en prövoperiod som framförallt avser sociala skills. Klubben förväntas visa att de passar in i miljön och förstår kulturens uppförandekoder liksom de förväntas vara aktiva och åka runt till klubbarna i regionen och presentera och visa upp sig. Visar klubben aktivitet och förståelse för kulturen kommer därefter alla andra klubbar i regionen att godta en uppgradering av klubbens status som ryggmärkesklubb. Det finns ingenting annat eller dolt i detta kulturegna system och de som påstår något annat är dels i besittning av otillräcklig kulturkunskap och gör sig dels skyldig till förtal och ärekränkning mot enskilda medlemmar. Man kan helt enkelt säga som så att det man inte förstår eller äger kunskap om ska man heller inte yttra sig om.

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name