Microsoft Sverige AB

OM-gruppen anlitar Nokia för att säkra sitt globala nätverk

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2003 00:00 CEST

OM, som är ett av världens ledande företag inom området transaktionstekniklösningar för finans- och energisektorerna, har valt Nokias IP-nätsäkerhetsapplikationer som skydd för sin världsomspännande verksamhet. I Nokia-lösningen används Check Point Software Technologies marknadsledande Internet-säkerhetsprogram VPN-1®/FireWall-1®. På alla nivåer inom OM finns ett starkt medvetande om säkerhetens betydelse, och kriterierna för att välja rätt säkerhetssystem har varit mycket stränga. "Vi har letat efter en plattform som är stabil och bevisligen säker, samtidigt som den följer branschens viktigaste standarder. Vi ville också ha ett globalt företag som kunde ge oss den här servicen över hela världen, för vi har kontor i många regioner. Vi valde Nokia för att det är ett starkt företag, och för att deras lösning var enkel att implementera och hantera" säger Håkan Leydner, som är chef för den interna IT-infrastrukturen. Förutom grundkravet på global uppkoppling behövde företaget en lösning som erbjöd funktionalitet för både brandväggar och virtuella privata nät (VPN), och dessutom ett komplett IP-nät mellan alla kontoren. Målsättningen för nätverket var att skapa ett globalt intranät så att personalen vid de olika kontoren kan arbeta tillsammans i en central, virtuell arbetsmiljö. OM behövde också en säkerhetsinfrastruktur som var tillräckligt flexibel för att man skulle kunna ordna produktdemonstrationer för potentiella kunder, bevilja tillträde för utvalda externa samarbetspartners och driva en e-posttjänst mellan företagen. "Förutom den säkerhet som Nokias plattform erbjuder anses den också vara en av de starkaste. Dessutom är det mycket viktigt att ha ett företag som vi kan känna samhörighet med och som kan bli en kostnadseffektiv samarbetspartner till oss i framtiden" säger Leydner. "Transaktionsbehandling, i synnerhet inom finanssektorn, är självfallet en ytterst uppdragskänslig funktion. Vi har också alltid haft klart för oss att kostnadskontrollen är en nyckelfaktor i våra kunders nätverksstyrningsbehov, både nu och framgent, och vi är mycket glada över att OM har valt Nokia" säger Patrick Brandin som är Sverigechef vid Nokia Internet Communications. Aktietransaktioner är också ett kärninslag i OMs verksamhet, och där finns ett grundläggande krav på nätverkssäkerhet och på att vedertagen branschstandard för nätverkssäkerhet följs, t.ex. IPSec säkerhetsfunktionalitet med Nokia IP-nätverksapplikationer och säkerhetsdirektiv för finansmarknaden, BS 7799 och ISO 17799. Bland de områden där nätverkstillträdet kommer att förbättras i framtiden kan nämnas bredband, bostadssäkerhet och distansarbete. Företaget ser en stor potential i att utnyttja Nokias lösningar för att tillgodose kraven på bättre uppkopplingsmöjligheter och för att utvidga sin verksamhet samtidigt som den valda säkerhetsprodukten ger högsta möjliga avkastning. Framgången för OM-nätet och Nokias lösning är uppenbar. Femtio procent av OMs nätverksanvändare världen över utnyttjar fjärranslutning till nätet, och Nokias lösning var nyckelfaktorn när det gällde att åstadkomma den tillförlitliga autenticering som är en viktig del av OMs säkerhetspolicy för globalt tillträde. Om OM OM är världsledande inom transaktionstekniklösningar för finans- och energisektorerna. OM grundades 1985, och företaget äger och driver dessutom transaktionsväxlar och clearingorganisationer. OM har för närvarande mer än 1600 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Stockholm. Företagets världsomspännande verksamhet omfattar 17 kontor i 10 länder. Om Nokia Internet Communications Nokia Internet Communications, med huvudkontor i Mountain View, Kalifornien, tillhandahåller lösningar av världsklass inom områdena nätverkssäkerhet, virtuella privata nät samt trafik- och dataförvaltning via Internet. Lösningarna garanterar en säker och tillförlitlig drift av företags- och datatjänstnät. Nokias mål är att ge slutanvändarna en bättre miljö genom att införa en högre nivå av säkerhet och tillförlitlighet i näten så att Internet-transaktionerna alltid kan upplevas som personliga och trygga. Nokia Internets applikationer för säkerhet och för virtuella privata nät spänner över hela pris- och prestandaregistret och kan användas i praktiskt taget alla nätverksmiljöer alltifrån de minsta avdelningskontoren till de största Internet-datacentralerna. Det expansiva produktsortimentet, med en global support- och servicebas i ryggen, gör det möjligt för kunderna att köra flera olika lösningar från en enda programprodukt och på så sätt säkra alla ingående element i ett distribuerat företag. Om du vill veta mer kan du besöka webbsidan www.nokia.com och klicka på Secure Network Solutions. Om Nokia Nokia är världsledande inom mobil kommunikation. Med sin erfarenhet, innovativitet, användarvänlighet och säkra lösningar har företaget blivit världens största leverantör av mobiltelefoner och är en av de ledande leverantörerna av mobila, fasta och IP-baserade nät. Genom att föra in mobilitet i Internet skapar nu Nokia nya möjligheter för företagen och berikar människornas dagliga tillvaro ytterligare. Nokia har en av världens bredaste ägarbilder och finns noterat på sex av de största börserna. Kontakt Nokia Svenska AB Box 1113 Torshamnsgatan 48 164 22 KISTA Tfn vx: +46 8 41 00 83 00