Västarvet

Om Havrefolket inleder årets föreläsningsserie på Vänersborgs museum.

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2014 07:52 CET

Vänersborgs museum och Studiefrämjandet startar vårens föreläsningsserie med Erik Hallberg, som berättar om en ekonomiskt dramatisk tid för Dalsland och Vänersborg – Havreepoken. En tid då havren från Dalboslätten drev Londons diligenser. Välkommen till årets första föreläsning på Vänersborgs museum, söndag 26 januari!

Under 1800-talet skedde en aldrig tidigare skådad befolkningsökning i södra Dalsland och nyodlingarna blev betydande. På 1840-talet sammanföll detta med en gynnsam frihandel på England och en omfattande export av dalsländsk havre tog sin början. 

Under nära 40 år drevs en handel som bringade välstånd till såväl landsbygdens folk som handelsmännen i Vänersborg. Exporten gick heller inte sällan på atlantgående fartyg byggda i just Vänersborg. Omkring 1880 vände marknaden nedåt och de tidigare så välmående gårdarna på Dalboslätten började avfolkas genom emigration till Amerika eller avflyttning till städerna.

Erik Hallberg, som nyligen utkom med en doktorsavhandling i ämnet, har kunnat rekonstruera dåtidens befolkning, liv och ekonomi genom omfattande studier av kyrkböcker, bouppteckningar och kartmaterial. I sitt föredrag kommer Hallberg därför att kunna presentera helt nya rön från en av vårt områdes kanske mest betydelsefulla ekonomiskt historiska skeden.

Välkommen till årets första föreläsning, kl. 15 på söndag 26 januari!

För frågor och mer information:

Jennie Ardin, Vänersborgs museum
E-post: jennie.m.ardin@vgregion.se
Tfn: 0700-82 40 58

Vänersborgs museum erbjuder spännande berättelser i en autentisk miljö om 1800-talets syn på natur och kultur - ett British Museum i miniatyr. www.vanersborgsmuseum.se


Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet - men bedriver också ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten på Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsvård, Vänersborgs museum, Vitlycke museum och Västergötlands museum. Läs mer om Västarvet på www.vastarvet.se