NASDAQ OMX

OM HEX delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 08:51 CEST

·Intäkterna var 1 936 (1 996) Mkr under perioden januari-september 2003
·Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster var 56 (88) Mkr
·Rörelseresultatet uppgick till -468 (31) Mkr
·Resultatet efter finansiella poster var -482 (11) Mkr ·Resultatet efter skatt var -441 (-2) Mkr
·Resultat per aktie uppgick till -4,67 (-0,02) kr
·OMHEX bildat - integrationsarbete påbörjat
·Ny företagsledning
·Renodling och fokusering - åtgärdsprogram löper enligt plan

På följande sidor bifogas OMHEXs delårsrapport för januari-september 2003. Rapporten finns också tillgänglig på www.omhex.com.

Välkommen till press- och analytikerträff, idag kl 11.30, i OMHEXs lokaler på Norrlandsgatan 31, Stockholm. För er som inte har möjlighet att närvara går det att lyssna på presentationen via telefonkonferens på följande nummer: Sverige ring 08 505 201 14 England ring +44 (0)20 7162 0197 USA ring +1 334 323 6203

Rapporten kommer att presenteras av OMHEXs VD och koncernchef Magnus Böcker och CFO Per Nordberg. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta:

Magnus Böcker, VD och koncernchef 08- 405 66 44
Per Nordberg, CFO 08- 405 77 22
Jakob Håkanson, chef Investor Relations 08- 405 60 42
Anna Eriksson, informationschef 08- 405 66 12