Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Om ledarskap i tider av förändring

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 11:54 CEST

Nya numret av magasinet Ducatus har temat Framtidens ledarskap. Något som är aktuellt inte minst i tider av förändring.

Arbetsgivarorganisationens VD Helen Källholm delar med sig av sina egna erfarenheter i både stora och små förändringsprocesser:

– Man kan åstadkomma mycket om man vågar utforska människors farhågor inför det okända, säger hon. Och den första människan man behöver förstå bättre, det är sig själv.

I det nya numret av magasinet Ducatus ger en rad olika röster sin syn på hur framtidens ledarskap inom kyrkan kan formas, utifrån olika perspektiv.

Även arbetsgivarorganisationens utvecklingschef uppmuntrar chefer i alla typer av sammanhang att arbeta med sig själv:

– Man är ju sitt eget verktyg i rollen att leda, menar Anna von Malmborg. Därför är det viktigt att förstå sig själv i relation till andra.

Även om sammanläggningar innebär att fler leder genom andra, så finns det fortfarande många församlingar där den högsta chefen samtidigt är första linjens.

– Så det gäller att i alla sammanhang anpassa ledarskapet till de lokala förutsättningarna, fortsätter Anna von Malmborg.

Åsa Nyström ansvarar sedan många år för arbetsgivarorganisationens tvååriga utbildning i chefs- och ledarskapsutveckling. Hon ser en tydlig förändring bland dem som numera söker till utbildningen:

– Jag får en känsla av att frågorna om ledarskap har lyfts mycket högre upp på listan över frågor att arbeta med, inte minst när vi genom forskning ser att ohälsotalen hänger nära ihop med hur organisationen leds och organiseras.

Åsa Nyström instämmer i att kyrkoherderollen blir alltmer komplex. Kraven är höga på såväl förmåga att relatera till komplexa regelverk som att förstå processer och skeenden i dagens samhälle. Allt för att kunna ”leva sitt uppdrag” som kyrka.

Foto: Susanne Kronholm

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare