Nättidningen Payback / Payback Sverige

Om medialt demoniserande säkerhetskontroller!

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2012 01:40 CEST

Vi fortsätter att ösa ur vår mycket omfattande artikelskatt genom att reprisera en mycket aktuell artikel rörande säkerhetskontroller. På senaste tiden har polisen fört ett omfattande medialt skådespel igenom iscensättande av en mycket omfattande bevakning medelst stora styrkor utanför rättegångssalar samt genom säkerhetskontroller inuti domstolsbyggnaderna av samtliga åhörare. Låt er dock inte luras. Säkerhetskontrollerna har ingenting med fruktan för attentat, fribrytningar eller våld i rättsalen. De är ett knep för att framkalla en bild av bikers och bikerklubbarnas farlighet som köps av media och allmänhet utan att ifrågasättas. Men det är i verkligheten ett mycket äldre grepp som har gamla traditioner inom internationell polis och därför bara är ytterligare ett medel för att demonisera mc-klubbarna. Läs och lär!

Polisen har speciellt under de senaste två åren infört rigorösa säkerhetskontroller runt varje rättsförhandling med någon form av mc-anknytning. Alla åhörare tvingas att genomgå metallbågar och visitationer om de önskar närvara vid rättegångarna. Polisen har motiverat åtgärden med den förhöjda hotbilden i samband med rättegångarna utan att närmare kunna specificera vad dessa hotbilder skulle bestå i.

Denna, enligt polisen nya, åtgärd har dock inte sitt ursprung i bikerklubbarnas farlighet utan är bara en utstuderat genomtänkt strategi från polismyndighetens sida för att förstärka den redan tidigare uppmålade bilden av bikerklubbarnas farlighet. Det är således bara ytterligare ett verktyg som polisen satt i bruk gentemot allmänhet och media istället för att utföra brottsbekämpande verksamhet.

Och, medlet är alls inte nytt. Jag citerar ur boken “Hell´s Angels” av Ralph “Sonny” Barger. Sidan 217: “Expanding metal barriers were put up outside, seats were taken out of courtroom, and the Marshals installed bulletproof partitions, although there was no shield between defendants and the outside. The windows were covered so nobody could see in from the outside”.

“The Government´s security overkill continued. Every morning they marched us through metal detectors right outside the court, and marshals would take each of us aside and search us with metal-sensitive wands. Metal detectors in courtrooms were a rare sight in 1979“.

Således är polisens åtgärder med säkerhetsbågar och förstärkt säkerhet kring rättsförhandlingar inte betingade av säkerhetsskäl utan ett led i polisens demonsieringskampanj gentemot bikerkulturen. Åtgärderna är heller ingen ny företeelse utan var i bruk redan 1979! Hela scenariot är bara ännu ett onödigt instrument satt i bruk av den svenska copycatpolisen i deras mediala kampanj gentemot bikerkulturen. En kampanj med ända målsättning att ta bort fokus från den kapitalt misslyckade satsningen mot så kallad grov, organiserad brottslighet med bikerklubbarna som måltavla.

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name