Svenska Röda Korset

Om övergrepp i barndomen

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 13:25 CET

I våras lämnade statens offentliga utredning om vanvård i den sociala barnavården över sin andra delrapport (SOU 2009:99). Den bygger på cirka 400 intervjuer med människor som frivilligt valt att berätta om sina upplevelser av vanvård, övergrepp och försummelse, när de varit omhändertagna och placerade i den sociala barnavården.

 

Röda Korsets projekt Vanvård i barndom, som finansieras av Allmänna Arvsfonden, ska synliggöra behoven hos de som drabbats av vanvård i barndom och pröva olika stödformer för individer och grupper.

– De drabbade är tydliga med att det är viktigt att utredningens innehåll blir väl känt i samhället, för att dagens unga inte ska komma till samma skada som de gjort. Därför anordnar Röda Korset konferenser och seminarier runt om i landet, för att ta vara på erfarenheter och sprida kunskap om de vanvårdades situation, säger projektledare Charlotta Karlsdotter.

Under 2010 genomförs fyra konferenser och ett seminarium:

En dag om bristerna i den sociala barnavården under 1900-talet och hur vi kan förhindra att dagens unga tar samma skada

En av konferenserna genomförs i Sundsvall.

Tid: Tisdagen den 16 november, kl 13.00 - 17.00

Plats: Sundsvalls Konferenscenter, Folkets Hus, Esplanaden 29

  • Göran Johansson, särskild utredare, presenterar vad utredningen om vanvård i den sociala barnavården hittills kommit fram till. Delrapporten (SOU 2009:99) bygger på de första 404 intervjuerna med drabbade.
  • Sara Roxell, Sveriges Kommuner och Landsting, presenterar insatser för att barn och ungdomar i HVB-hem och familjehem inte ska fara illa idag.
  • Barnens och ungdomarnas egna berättelser presenteras av representanter för föreningen Samhällets styvbarn och Rädda Barnen.