Nättidningen Payback / Payback Sverige

Om olaga intrång alternativt hemfridsbrott/ofredande hos Granit MC – Del 2/4

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 00:00 CEST

Det har kommit till Payback Sveriges kännedom att såväl Polisen i Lysekil som reportrar och fotografer olovligen inträngt och befunnit sig på Granit MC:s privata fastighet. Ett exempel på detta är det kort taget av Gabriel Berndtsson som publicerades i Lysekilsposten torsdagen den 6 september i samband med artikeln: ”Det här är inga gäng – det handlar mer om en samling med busungar”.

Brottsbalken 4:6-7 upptar regelverket avseende hemfridsbrott, olaga intrång och ofredande vilket såväl Lysekilsposten som polisen i Lysekil gjort sig skyldig till vid ett antal gånger då de utan att inhämta tillstånd berett sig tillträde till privat mark.

Det finns ingen form av lagstöd för journalister eller fotografer i avsikt att få tag på material till sensationsskapande artiklar att bereda sig tillträde till privat mark. Ej heller finns sådant lagstöd för polisen att intränga på privat mark utan tillstånd då myndighetens ovälkomna påhälsningar endast haft för avsikt att störa och förstöra för mc-klubben och ej skett som en del i utryckningsverksamhet.

Upprepas beteendet att inte respektera de enskilda medlemmarnas såväl grundlags- som europakonventionsskyddade rätt till personlig integritet framöver kommer de illegala åtgärderna fortsättningsvis att beivras genom att Payback Sverige kommer att vidtaga erforderliga juridiska åtgärder gentemot de därvid ansvariga beslutsfattarna inom såväl polis som media.

En ursäkt till Granit MC vore onekligen på plats från de parter som olagligen kränkt Granit MC:s enskilda medlemmars lagstadgade rätt till personlig integritet…

Länk till del 1:
http://www.payback.name/?p=8125

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name