Olof Palmes Internationella Center

Om Olof Palmes gärning - seminarium 26 februari

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 10:27 CET

Välkommen till ett heldagsseminarium om Olof Palme, med en rad talare som har arbetat med, skrivit om eller inspirerats av honom. Under dagen premiärvisas Jonas Simas film ”Lisbet”.

Program

  • Välkomstord - Pierre Schori
  • "Våran Olof" - En film av Jonas Sima
  • Så minns jag Olof - Thorvald Stoltenberg
  • Så minns vi Olof - Ingvar Carlsson, Lena Hjelm-Wallén, Anders Ferm, samtalsledare: Jens Orback
  • Samtal med författarna till biografier om Olof Palme - Henrik Berggren, Kjell Östberg, Kerstin Vinterhed, samtalsledare Jan O. Karlsson
  • I Olof Palmes anda idag - om Palmecentret och Minnesfonden - Jens Orback, Pierre Schori
  • Olof Palme för mig - intryck och inspiration - Göran Greider, Jan Eliasson, Laila Naraghi, Katarina Engberg, samtalsledare: Jens Orback
  • "Lisbet" - En film av Jonas Sima (premiärvisning)
  • Slutord - Mona Sahlin

Tid: lördag 26 februari 2011, kl 10.00-17.00 
Plats: ABF-huset, Stockholm, Sveavägen 41
Media föranmäler sig till
laila.naraghi@palmecenter.se
Arrangörer: Olof Palmes Internationella Center, Olof Palmes minnesfond, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Socialdemokraterna och ABF Stockholm
För webbsändning besök www.palmecenter.se lördag 26 februari kl. 10.00

* * *

Kontakt
Laila Naraghi
Pressekreterare
070- 66 00 515
laila.naraghi@palmecenter.se

* * *

Om Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret)
Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 26 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se