Nättidningen Payback / Payback Sverige

Om Polisens Olaga hot och selektiva Näringsförbud!

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 01:19 CET

I denna artikel redovisar Nättidningen Payback vilka olika hotmetoder polisen tillgriper för att obstruera för mc-klubbsmedlemmar och anhöriga likaväl som arrangörer av mc-evenemang från att kunna verka och få sin försörjning.

Dragisa Lapadatovic är kiropraktor. Verksam inom området sedan 1986 och legitimerad sedan 1998. Han har  Phd in Human Behavior, Master of Science in health care och är Cert Animal Chiropracticor. Han är/har varit en uppskattad föredragshållare, arbetat på lyxkryssningar samt haft inbjudningar till Hollywood och Kuwait.

2009 deltog Lapadatovic på de s.k. MC-dagarna i Västervik. Enligt Jessica H Gustavsson, Koordinator, ägs MC-dagarna av Seaport Västervik AB, ett privatägt aktiebolag med Peter Gustavsson som ensam ägare.

2009 betalade Lapadatovic en plats på arrangemanget och tog emot patienter för konsultation. Lapadatovic närvaro var mycket uppskattad och även arrangörerna var nöjda och uttryckte förhoppningen att Lapadatovic skulle återkomma året därpå.

Ett tag senare träffades ett avtal mellan arrangören och Lapadatovic. Så långt var allt frid och fröjd.

Den 9 juni 2010 får Dragisa Lapadatovic ett mejl från arrangörerna i vilket de avbokar Lapadatovic plats på mc-dagarna 2010. Som skäl uppger arrangören att polisen inte godkänner Lapadatovics deltagande på grund av Lapadatovic medlemskap i Hells Angels.

Lapadatovic, som för övrigt har samröre med men inte medlemskap i mc-klubben (Författarens anmärkning: numera medlem), godkänner inte arrangörens beslut varvid arrangörerna skickar ännu ett förtydligande mejl där de skriver att de ”upprepade gånger tvingats avråda vissa personer och klubbar från att komma när vi får uppgifterna från polisen”.

Lapadatovic är förutom några trafikförseelser en ostraffad man vars enda inkomst kommer från hans verksamhet som kiropraktor. Lapadatovic har nu gått vidare och lämnat in en JO-anmälan i vilken han begär att JO granskar om polisen gjort sig skyldig till i första hand tjänstefel.

Polismakten verkar i form av hot om orimliga bevakningskostnader

I en artikel som publicerades kring Lapadatovic JO-anmälan uttalar sig ägaren Peter Gustavsson apropå polispåbudet: ”Kommer de här killarna, gängen, in här, då ökar polisnärvaron. Då får vi som arrangörer stå för kostnaden för det”. Och fortsätter: ”Någonstans måste vi sätta gränsen. När vi får en varning från polisen då agerar vi”.

I två olika mejl från MC-Dagarna till Dragisa Lapadatovic ger först Jessica Gustafsson, koordinator, sin syn på saken:
”Jag måste meddela dig att vi måste avboka din plats. Det beror på att du enligt dig själv (uttalat i pressen) och polisen är medlem i HA och polisen godkänner inte din medverkan här. Jag visste inte detta när vi bokade. Beklagar om detta rör till för dig, men vi måste följa polisens rekommendationer annars har vi inget arrangemang, det hoppas jag du förstår”.

I ett senare mejl förtydligar ägaren Peter Gustafsson, MC-dagarnas officiella syn på saken. Han berättar om att MC-dagarna samarbetar med bland annat polisen vilket är en del av myndigheternas satsning mot de, som dom säger, kriminella mc-gäng och att man med hjälp av denna metod skall kartlägga personer som är kopplade till vissa organisationer….”och vi vet vad det är som gäller vid en ökad närvaro. Polisen kommer direkt att öka sin närvaro på plats och arrangören får stå för lönekostnader och annat som har samband med polisens kostnader. Detta var det som hände i fallet med Sveriges största träff, Bikemeet. Vi har gjort klar för alla inblandade personer att händer detta så stänger vi ner direkt”…”Jag har upprepade gånger tvingats avråda vissa personer och klubbar från att komma när vi får uppgifterna från polisen”….”Vad gäller din närvaro så är det inget personligt utpekande från vår sida utan en sak för polisen”.

Polisen stängde Swedish Bikemeet med hjälp av bevakningskostnaderna

Swedish Bike Meet var under ett antal år fram till 2005 Sveriges största hojträff. Polisen krävde därefter in betalning för övervakningen. Polisens krävde ursprungligen 2,8 miljoner kronor för bevakningen under 2004 och 2005. Regeringsrätten slog 2008 fast att Swedish Bike Meet skulle betala 550 000 kr för 2004 och 1,2 miljoner för 2005. En fullständigt orimlig summa för en arrangör varför polisen fick sin vilja fram – Swedish Bike Meet- arrangörerna valde att lägga ned.

Polislagens bestämmelse om offentlig säkerhet ett nytt vapen

För en tid sedan aktualiserades ännu ett fall av samma karaktär. Polisen i Danmark har utefter en speciell bestämmelse i polislagen om offentlig säkerhet förbjudit Hells Angels, Bandidos och relaterade klubbar att närvara vid Mosten Race Day. Bestämmelsen handlar om att avvärja fara och störning av den offentliga ordningen. Förbudet fick omedelbart stora ekonomiska konsekvenser för arrangörerna då cirka 500 bikers proklamerade att de då stannar hemma i sympati för de utestängda! Hur polisens agerande inverkar på framtida arrangemang återstår ännu att se.

Nekat serveringstillstånd på grund av samröre med släkting!

Ännu ett fall med samma förtecken gäller den framgångsrika krogen Beach Club i Helsingborg. Då ägaren sökte året-runt-tillstånd gick polisen plötsligt in och krävde avslag på utökat serveringstillstånd, vilket socialnämnden biföll utan egen utredning.

Anledning? Ägaren hade en bror med samröre till Hells Angels.

Polisen stängde boende på grund av anställd anhörig

Nättidningen Payback har redan tidigare i fyra artiklar skildrat fallet Hällungen, ett boende som stängdes ner av polisen och Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet enbart för att ägaren vägrade sparka en erfaren, välutbildad, och omtyckt kvinna. Hennes brott? Hon var gift med en Hells Angelsmedlem!?

Systematiskt mönster

Tar man dessa ärenden ett och ett inser man snabbt att det är väldigt illa ställt med demokratin och grundlagens föreningsfrihet i Sverige. Men lägger man ihop dom framträder än tydligare ett ytterst skrämmande och övergripande mönster av en polisstat där polisens yttersta mål är att skicka bikers, bikerklubbar och alla dess anhöriga ut i arbetslöshet och i förlängningen i kriminalitet då inga andra försörjningsmöjligheter längre föreligger.

Polisen saknar all form av bevis och underlag

Polisen har själva bestämt vilka grupperingar de vill räkna såsom kriminella och använda de nytillsatta aktionsgrupperna emot. Ingen forskning finns som stödjer polisens definition över vilka grupperingar som är kriminella. Inte heller föreligger det statistiska bevis som underlag. Tvärtom så har den enda statliga utredning som gjorts i ämnet fastslagit att mc-klubbarna är inga kriminella organisationer. Det är enskilda individer som svarar för kriminaliteten inom miljön och vare sig brottet eller den ekonomiska vinningen kan någonsin härledas tillbaka till klubbarna. Länk:

Staten har även tagit fram två olika statistiska underlag över bikerkriminaliteten över 21 års tid. De brott som polisen alltid lagt bikermiljön till last – indrivning, narkotikahandel, prostitutionsveksamhet och utpressning är löjligt låga i sitt sammanhang liksom det sammantagna antalet brott som utövats.

Dessa fakta vet media, forskare, kriminologer, politiker med flera. Men, de tiger. Frågan är då varför? Med den frågan flyttar vi över fokuset på att istället granska vilka övergripande slutsatser som kan dras av dessa fem fall. Låt oss dela upp slutsatserna i Orsak (Polisen) och Verkan (Utestängning).

Orsak

Orsak: Den exkluderande och mot bikerkulturen agerande aktören är i samtliga fem fall densamma: Polisen! Vad har de ut av att driva en sådan kampanj emot bikers och deras anhöriga? Jag skulle vilja omformulera frågeställningen till att istället vara: Vad får de inte ut av denna förföljelse? Polisen har tillförts historiskt stora resurser i form av kapital och ett klart utökat antal poliser de senaste åren. Och, som i alla andra fall när särskilda satsningar kommer till stånd skall utvärderingar göras längs vägen om satsningen givit resultat och burit frukt. I antalet direkta lagföringar av bikers har polismyndighetens utfall varit katastrofalt. Mer eller mindre ingenting, medan däremot aktionerna som vidtagits gentemot mc-klubbarna varit närmast resultatlösa men oerhört kostnadskrävande.

Men, lagföringar är ju bara en sida av ett resultat. Den andra sidan kan mätas i medial synlighet och uppmärksamhet. Och, i det sistnämnda fallet kan man inte säga någonting annat än att polisen uppvisat exceptionell framgång. Var och varannan dag har polisen oblygt fått ta plats i medierna och prata sig breda och varma om mc-klubbarnas kriminalitet och de olika brottstyper de påstås utöva. De har inte framlagt skuggan av ett bevis för sanningshalten i beskyllningarna men journalisterna har heller inte avkrävts dem bevis varför deras arbete kan tyckas vara en framgång. Och kan man inte visa resultat genom att faktiskt lagföra personer för konkreta brott kan flitig mediaexponering verka på ett liknande sätt och tala ett språk om framgång för de som inte förmår se bortom fasaden.

Verkan

Verkan: Polisens taktik är att skicka ut bikers såväl som deras anhöriga i arbetslöshet såväl som i kriminalitet. Ty vem anställer en person som fått sparken på grund av en påstådd kriminell tillhörighet utefter en massiv, negativ mediaexponering för företaget ifråga? Handen på hjärtat: Skulle du göra det, kära läsare? Nej, så den dagen utförsäkringen står för dörren väntar omskolning i privat regi till kriminell. För det är den enda yrkesbana där bakgrund och tillhörighet är av noll betydelse. Och, så har polisen i efterhand lyckats verifiera de stora resurser de redan tillförts, utan grund och utan bevis.

Vad kan vi då göra ifrån bikerkulturen? Ja, vad kan vi göra? Vi får ingen plats i media. Ingen publicerar våra skrivelser och ingen frågar om sakernas förhållanden. Så vad återstår? Bikerkulturen kan bara fortsätta redovisa alla övergrepp som klubbar och personer i och ikring kulturen utsätts för med förhoppningen att någon till slut tar tag i de kontrollerbara fakta vi redovisar och faktiskt går på djupet och granskar polisens smutsiga resursspel kring bikerkulturen. På Nättidningen Paybacks pressplats på Newsdesk finns en hel rad olika artiklar som alla talar ett entydigt språk – Att Bikerklubbarna, de enskilda medlemmarna och allt fler anhöriga är utsatta för en lika orättfärdig som massiv demoniserings-, förföljelse- och trakasseringskampanj! Läs!

Källartiklar:

Artikeln om Dragisa Lapadatovic JO-anmälan:
http://hd.se/angelholm/2010/07/08/stoppas-for-samrore-med-hells/?from=rss

Artiklar från Danmark om Mosten Race Daysärendet:
http://ekstrabladet.dk/nationen/article1401788.ece#ixzz0yN3Dwu7Y
http://www.dr.dk/Regioner/Aarhus/Nyheder/Norddjurs/2010/09/01/085858.htm

Om Beach Clubs nekade serveringstillstånd:
http://www.dagensjuridik.se/sv/Artiklar/2010/08/Domstol-Uteslutet-att-krogar-med-koppling-till-Hells-Angels-ska-ha-serveringstillstand/

Nättidningen Paybacks artiklar om boendet Hällungen:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-1-440190

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-2-443094

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-3-446522

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-4-447301

Brå:s utredning om MC-kriminaliteten:
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=99062318120.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050124/f6dbda9ec98d5595541ead6e4a71a8c5/99062318120.pdf

Sveriges Radios statistik över bikerkriminaliteten:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=1418325

Nättidningen Paybacks artikel och sammanställning av den statliga statistiken över bikerkriminaliteten över åren:
http://www.payback.name/20093.html#bikerkriminaliteten

Intervju med Sveriges enda bikerforskare:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/intervju-med-sveriges-enda-bikerforskare-360673

Tretton röster om bikerkriminaliteten:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/tretton-aktoerer-om-mc-kriminaliteten-494663

 Peter Schjerva  för Nättidningen Payback

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name