BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Om skilsmässa ur barnets perspektiv – nytt nummer av Bris-tidningen ute nu!

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 08:00 CET

Varje år är cirka 50 000 barn med om en skilsmässa och vart fjärde barn har föräldrar som inte lever ihop. I nya numret av Bris-tidningen tittar vi bland annat på hur skilsmässa och föräldrars konflikter påverkar barnet, hur barnets bästa ska styra i vårdnadstvister och vilket stöd samhället erbjuder barn som går igenom en separation.

Vi har pratat med socionomerna Sofia Grönkvist och Marie Angsell, sakkunniga på Bris och författare till rapporten Lyssna på mig – om skilsmässa och föräldrars konflikter. De har samlat in och analyserat barns tankar kring skilsmässa och kartlagt vilka behov barnen har under och efter en separation och vilka råd barnen skulle vilja ge föräldrar som är på väg att skiljas.

Vilket stöd erbjuder samhället barn som genomgår en skilsmässa? Ett alternativ är en så kallad ”Skilda världar”-stödgrupp som många kommuner erbjuder barn med separerade föräldrar. Möt tvåbarnsmamman Marianne Henje vars söner fick hjälp av en stödgrupp för att bearbeta sorgen och
skapa positiva framtidsbilder efter skilsmässan.
- När de vågade dela sina berättelser hittade de sin egen kraft och såg sina
egna styrkor, säger Marianne Henje.

Att skolan spelar en stor roll som skyddsfaktor i ett barns liv är ingen hemlighet – och i Norge erbjuder många skolor samtalsstöd under skoltid till barn med skilda föräldrar. Vi har pratat med skolsköterskan Hilde Egge som varit med och tagit fram en stödmodell som visat sig vara mycket framgångsrik bland berörda elever.

Förra året inkom 5 357 nya mål om vårdnad till tingsrätten och barnets bästa hamnar ofta i skuggan av föräldrarnas konflikt. Barn- och äldreminister Maria Larsson ger sin syn på varför så många barn kommer i kläm under vårdnadstvister samt hur vi ska bli bättre på att stötta dessa barn. Vi har även pratat med Annika Rejmer, rättssociolog, som förklarar hur exempelvis en samarbetsmodell mellan familjerätt och tingsrätt kan stärka barnperspektivet i en rättsprocess.

Dessutom – möt författarna Helena von Zweigbergk, Johanna Thydell och Max Bergander som alla skrivit böcker om vad en separation kan göra med dem som drabbas.

Bris-tidningen är en medlemstidning och kommer ut fyra gånger per år.Mer information om medlemskap i Bris och Bris-tidningen finns på Bris.se


För frågor, kontakta Karin Johansson, sakkunnig och psykolog.

karin.johansson@bris.se

Telefon: 0701-608805

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i BRIS arbete. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se