VegaFish

Om VegaFish i Dagens Industri

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 13:41 CET

Vegafish ska odla jätteräkor på ett miljövänligt sätt i Sverige. Kunderna står redan på kö. Allting var klart för att dra i gång en pilotanläggning vid Hallsta bruk i Uppland, men i somras kom beskedet att Holmen drar ned sin verksamhet i Hallstavik. Bruket kan inte längre tillgodose Vegafish värmebehov. Ny lokalisering för företaget ska avgöras inom de närmaste två månaderna.

Vegafish är företaget som vet hur man kan odla tigerräkor på
ett miljövänligt sätt i Sverige. 

Kunderna står redan på kö. De första räkorna kan komma i
slutet av året eller under 2014.

Vegafish vill erbjuda färska, närodlade och miljövänliga

jätteräkor i stället för de importerade från Sydostasien, som blivit stämplade
som riktiga miljöbovar.

I Vegafish koncept föds jätteräkorna upp i slutna
landbaserade vattensystem och matas med biofloc, som är mikrobiologiska
organismer. Anläggningen värms upp av spillvärme från en närliggande stor
processindustri.

Allting var klappat och klart för att dra i gång en
pilotanläggning vid Hallsta bruk i Uppland vid det gångna årsskiftet. Bolaget
hade tillgång till mark och byggnader. Tillstånd var klara, liksom offentlig
finansiering från bland annat EU:s fiskerifond.

Men i somras kom beskedet att Holmen drar ned sin verksamhet
i Hallstavik. Bruket kan inte längre tillgodose Vegafish värmebehov.

Nu letar Matilda Olstorpe, vd och mikrobiologisk forskare,
efter en placering.

”Vi har varit runt och letat på andra pappersbruk och andra
industrier, stålverk till exempel. Det finns många mer eller mindre intressanta
alternativ”, säger hon.

Placeringen ska avgöras inom de närmaste två månaderna.

Hur länge får vi vänta på de första räkorna?

”Förhoppningsvis kommer de under senare delev av detta år
eller 2014. Det beror på vad som händer när vi flyttar till ett nytt ställe och
om tillståndsgivningen går fortare den här gången”, säger Matilda Olstorpe.

Restauranger och grossister har visat ett stort intresse.
Företaget har redan ett preliminärt avtal med en av landets största
distributörer.

”Jag har egentligen sålt mina räkor fast jag inte har några ännu”,
säger Matilda Olstorpe.

Vegafishs koncept bygger på opublicerade forskningsresultat
från Statens lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. Diskussionerna om ett patent
pågår. Det återstår också att besluta om strategin för Vegafish, dvs.  om verksamheten ska byggas i det egna
företaget, eller om kunskapen och produktionen ska licensieras ut.

”I det här skedet använder vi Coca Cola modellen, alltså håller
alla detaljer vi behöver hemliga”, säger hon.

”Delar av konceptet med biofloc och landbaserade system har
används utomlands, men då bara på sommaren. Genom att använda oss av spillvärme
kan vi producera hela året om”, förklarar Matilda Olstorpe.

De alternativa placeringarna blir dyrare än vad Vegafish
räknat med i Hallstavik.

”Pengarna vi har i nuläget räcker inte till”, konstaterar
Matilda Olstorpe.

Så nu är Matilda Olstorpe också på jakt efter mer pengar.
Först till en ny förstudie. De pengar hon har, får hon inte använda till det
eftersom de redan betalt förstudien för Hallstaplaceringen.

”Vi sitter just nu fast i ett Moment 22 och behöver ett
finasiellt tillskott”, säger hon.

Därefter krävs en pilotanläggning och för den fattas ungefär
3 miljoner kronor. För att få i gång en riktig anläggning behövs cirka 10 Mkr,
beroende på placering.

Har du närmat dig privata investerare?

Ja, vi har flera som är intresserade, men de vill gå in i en
större anläggning med en gång. Men, först måste vi ha pengar till förstudien
och en pilotanläggning för metodoptimering innan vi tar detta till full
prosuktionsskala.”


Originally initiated by the Hallstaviknätverket, VegaFish is together with its strategic partner SLU developing proprietary, highly cost efficient, and environmentally sustainable processes for fish farming. VegaFish is also developing processes for live microbial fish feed.

The VegaFish farming system is closed, land-based, and mobile. The processes combine the high production efficiency of Biofloc with proprietary intellectual property to adjust the system to colder climate by using industrial waste heat.

In the initial phase a proof-of-concept facility is being set up. Once proof-of-concept has been established, a pilot scale production facility will be set up and thereafter converted into a full scale farming facility. The initial focus will be on giant shrimp and/or tilapia.

VegaFish will sell and distribute its products to selected distributors in the food and fish-faming industries respectively.