Svensk Fisk

Om vi äter dubbelt så mycket fisk, räcker då fisken?

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 10:44 CET

Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter fisk tre gånger i veckan. Forskning tyder på att vi hälsomässigt skulle vinna på att öka vår fiskkonsumtion och i en undersökning som Svensk Fisk gjorde våren 2005 kom det fram att hela 66% av svenskarna kan tänka sig att fördubbla sin fiskkonsumtion. Då kommer naturligtvis följdfrågan; Räcker fisken?

- Javisst, säger Axel Wenblad, generaldirektör för Fiskeriverket, om vi hushåller med våra resurser på rätt sätt.
De flesta vet att det ökade trycket på fisket de senaste decennierna har gjort att fångsterna har minskat. Globalt har fångstutvecklingen för vitfisk (torsk, kolja, kummel, allaska pollock, hoki och sej gått ner från 12 miljoner ton till ca 6,5 miljoner ton. Hur går det ihop med en ökad efterfrågan kan man undra?

- Vi kommer att se en ökning av odlad fisk runt om i världen, menar Axel Wenblad, samtidigt som vi kommer att importera mera fisk. Men så finns det en mycket intressant grupp av fisk som kan utnyttjas på ett mycket bättre sätt. Sill och strömming. Idag landar svenska fiskare 6 kg sill och strömming per capita/år att jämföra med 1,5 kg torsk. Sill och strömming är en fisk, rik på omega-3-fettsyror, som vi dessutom har gott om. Det forskas mycket om produktutveckling kring sill och förhoppningsvis har vi inom en snar framtid en rad läckra sillprodukter på marknaden.
Slutsatsen är sålunda att fisken räcker men vi kommer att äta mer odlad fisk, vi kommer att importera mer fisk från andra länder och sist men inte minst bör vi äta mer sill och strömming.