Ingrid Eckerman

Omänskligt och rättsosäkert – stoppa utvisningarna till Afghanistan

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2016 17:43 CET

Illustration: Katarina Liliequist

På lucianatten utvisades ett tiotal afghaner från Sverige till Afghanistan. Ytterligare utvisningar planeras inom den närmaste framtiden. Idag får samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter ett brev med uppmaningen att påverka regeringen att sätta stopp för denna hantering, som strider mot både medmänsklighet och lagar.

Afghanistan saknar möjlighet att skydda de flyktingar som deporteras dit. Migrationsverket publicerade 8/12 en rapport om försämrat säkerhetsläge och anger att situationen är mycket instabil, med strider mellan regimen och en allt starkare talibanrörelse.

I avvaktan på omprövning måste alla utvisningar stoppas, och de som felaktigt deporterades på lucianatten måste erbjudas att komma tillbaka till Sverige och göra nya ansökningar.

Sverige skriver godtyckligt upp ungdomars ålder för att kunna utvisa dem som vuxna. Under oktober och november har 1 077 asylsökande fått sin ålder uppskriven. Carl Bexelius på Migrationsverket medger att det är ett "svårt bevisläge" och anger att man under 2017 ska börja göra flera medicinska åldersbedömningar för att få säkrare bedömningar.

De godtyckliga åldersuppskrivningarna måste upphöra och de ungdomar som fått sin ålder uppskriven måste få möjlighet till korrigering av åldern.

Hazarerna är hotade som grupp. Många av dem som har sökt asyl i Sverige tillhör minoritetsgruppen hazarer. De är utsatta för etniskt och religiöst grundande hot från talibanerna, ISIS och andra delar av det afghanska samhället. Dessa hot kan enligt den australiensiska diplomatiprofessorn William Maley jämföras med de tyska judarnas situation i samband med Kristallnatten 1938.

Det faktum att man tillhör den speciellt utsatta gruppen hazarer och saknar släkt eller annan anknytning till Afghanistan måste i sig betraktats som tillräckligt skyddsskäl.

Läs brevet till riksdagsledamöterna

Kontaktpersoner

Mona Kristoffersson, pedagog, god man, Ljungby
Tel 070 1591078, e-post mona.kristoffersson@skola.ljungby.se 

Jan Stattin, Fil dr, lärare för nyanlända elever, Gävle 
Tel 0706 14 04 45. e-post Jan.Stattin@gavle.se

Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund. Läs mer på hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar