E.ON Sverige AB

Ombalansering av generator på O2

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 09:48 CET

Under fredagen lämnar Oskarshamn 2 kraftnätet för att utföra en ombalansering av den nyinstallerade generatorn. Kortstoppet pågår fram till söndag.

I samband med driftsättning av den nya generatoranläggningen på O2 har ett genomgripande provprogram genomförts. Analysen av provresultaten visar att en ombalansering av generatorn krävs för att komma tillrätta med de vibrationer som uppstår vid vissa driftförhållanden. Parallellt med ombalanseringen skall även ett mindre läckage i anslutning till högtrycksturbinen åtgärdas.

O2 lämnar kraftnätet på fredag klockan 12:00 och enligt nuvarande plan pågår kortstoppet fram till söndag. Eventuella förändringar av denna plan meddelas på nordpool.com, den nordiska elbörsens hemsida.

Ytterligare information lämnas av: Utsänt av:
Bengt Anderot Kommunikation & Samhällskontakt
Anläggningschef O2 Tel: 0491 – 78 75 50
Tel: 0491 – 78 65 25

OKG Aktiebolag är ett dotterbolag i E.ON Sverige. Företagets verksamhet är koncentrerad till Simpevarp, tre mil norr om Oskarshamn. Med cirka 850 medarbetare driver och utvecklar OKG tre kärnkraftsreaktorer med en sammanlagd effekt på 2 300 MW. Under 2005 levererades drygt 16,5 miljarder kilowattimmar till den nordiska elmarknaden. Företaget svarar kontinuerligt för en dryg tiondel av Sveriges elförsörjning och omsätter årligen ungefär 3 miljarder kronor. OKG är miljöcertifierat enligt ISO 14001.