Umeå kommun

Ombyggnad av Katamarankajen finansierad

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2018 17:39 CET

Kommunen har planer på att riva och bygga om den så kallade Katamarankajen och området omkring vid Konstnärligt campus. Arbetsutskottet beviljar tekniska nämnden 4,7 miljoner kronor för ombyggnaden, inom investeringsram. Tanken är att projektet ska starta så snart byggarbetet på campus är klart.

Enligt planerna ska den gamla Katamarankajen ersättas med ett erosionsskydd mot älvkanten och en brygga som går ut över vattnet. Gång- och cykelväg och angränsande ytor längs strandpromenaden ska också åtgärdas och förnyas. En trappanläggning kommer att förbinda strandpromenaden med den nya byggnaden på campus.

− Det här blir ett lyft för strandpromenaden och en nödvändig förbindelse mellan Konstnärligt campus och parkerna i Staden mellan broarna, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

− Viktigt att vi kommer igång med ombyggnaden snart. Strandpromenaden används av många, men just nu är det här avsnittet avstängt på grund av byggarbetet på campus, säger Anders Ågren (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Ombyggnaden beräknas kosta totalt 13,5 miljoner kronor. I det ingår trappanläggningen som kostar 2,5 miljoner kronor och bekostas av fastighetsägaren Balticgruppen. Resterande pengar finns avsatta tidigare i bland annat investeringsplan och exploateringsbudget.

Kajen uppfördes 1940 och byggdes om till dagens utförande 1988. Den har använts mycket sparsamt sedan dess, främst som angöringsplats för en katamaran som tidigare trafikerade sträckan Umeå–Vasa, vilket gav den namnet ”Katamarankajen” i folkmun.

Vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande, kommunstyrelsen
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande, kommunstyrelsen
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.