Statistiska centralbyrån, SCB

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2008: Stor minskning av nya ombyggda lägenheter

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 09:45 CEST

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____271829.aspx

Under 2008 blev det ett nettotillskott på 2 190 lägenheter i färdigställda ombyggnader av flerbostadshus vilket innebär en minskning med 50 procent jämfört med 2007 då nettotillskottet av lägenheter var 4 357.

Av detta nettotillskott av lägenheter i ombyggda flerbostadshus som färdigställdes 2008

 • ägdes 34 procent av bostadsrättsföreningar,
 • låg 51 procent i storstadsområdena och
 • fanns 41 procent i hus byggda efter 1950.

 

Graf: Ombyggda lägenheter i flerbostadshus 1998-2008

Fortsatt minskning av rivningarna

Under 2008 påbörjades rivning av 893 lägenheter i flerbostadshus. Detta innebär en minskning med 6 procent mot 2007 då 952 lägenheter revs.
Av de lägenheter som revs 2008

 • ägdes 78 procent av kommunerna eller allmännyttiga företag
 • 88 procent revs på grund av uthyrningssvårigheter och
 • 59 procent var byggda efter 1960.

 

Graf: Rivna lägenheter i flerbostadshus 1968-2008

Privata ägare står för den största delen av tillskott i ombyggda flerbostadshus

Av 2008 års färdigställda ombyggda lägenheter ägdes

 • 34 procent av bostadsrättsföreningar,
 • 23 procent av offentliga ägare och.
 • 43 procent av privata ägare.
Tillskottet består främst av lokaler som byggs om till lägenheter och inredning av vindar.

 

Graf: Nettotillskott av lägenheter i färdigställda ombyggda flerbostadshus 2008 efter ägarkategori. Hela riket.

Många nya lägenheter i äldre hus

Av 2008 års nettotillskott av ombyggda lägenheter var 49 procent byggda före 1950. Den vanligaste byggnadsperioden för ombyggda hus är nu början av 1900- talet med 26 procent av antalet lägenheter.


Graf: Nettotillskott av lägenheter i färdigställda ombyggda flerbostadshus 2008 efter byggnadsperiod. Hela riket.

3 rum och kök vanligaste lägenhetstypen vid ombyggnad

Av 2008 års nettotillskott av lägenheter i ombyggda flerbostadshus var

 • 26 procent mindre än 2 rum och kök,
 • 26 procent 2 rum och kök och
 • 48 procent större än 2 rum och kök.

 

Graf: Nettotillskott av lägenheter i färdigställda ombyggda flerbostadshus 2008 efter lägenhetstyp. Hela riket.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax08-506 949 05

Förfrågningar

Nilserik Sahlén
Tfn08-506 947 95
E-postnilserik.sahlen@scb.se

Vivianne Olofsson
Tfn08-506 940 07
E-postvivianne.olofsson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.