Trafikverket

Ombyggnaden av E22 genom Skåne till motorväg har startat

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 13:49 CEST

På fredagen den 3 september togs det ceremoniella första spadtaget för utbyggnaden av E22 genom Skåne till motorväg. Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och näringsminister Åsa Torstensson satte tillsammans med företrädare för berörda kommuner spaden i jorden.

– Det här är en mycket efterlängtad väg, både för pendlarna och de som bor utmed vägen, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm. Nu ökar vi framkomligheten och vägen blir säkrare. Utbyggnaden bidrar också till att utveckla näringslivet och öka rörligheten inom Öresundsregionen.

Drygt två mil väg byggs om
Det är sträckorna mellan Gårdstånga–Hurva–Rolsberga samt Hörby Norra–Linderöd som först byggs ut till motorväg. Arbetet beräknas pågå i 2,5 år och under byggtiden får trafikanterna samsas med vägarbetarna

– Det går mellan 9 000 och 16 000 fordon varje dygn på de här vägsträckorna. Vi sänker hastigheten och man får räkna med köer och förseningar framför allt i rusningstrafiken, säger Lennart Andersson, regionchef Trafikverket Syd.

De två vägsträckorna är tillsammans 22,5 kilometer. Ombyggnaden beräknas kosta omkring 600 miljoner kronor och vägen får motorvägsstandard med 110 km/h som högsta tillåtna hastighet.

Helt utbyggd väg 2016
På övriga sträckor mellan Malmö och Kristianstad pågår projekteringsarbetet.
– Går allt i lås med projekteringen och finansieringen hoppas vi att E22 mellan Malmö och Kristianstad är nästintill helt utbyggd till motorväg 2016, säger Lennart Andersson.

Mellan Rolsberga och Fogdarp beräknas ombyggnaden starta 2012 och förbi Linderöd–Sätaröd–Vä 2013.

Bilagor – För fri publicering, ange Grafik: SGB
Karta E22 genom Skåne (JPG-fil)
Karta ombyggnaden Hurva–Rolsberga (JPG-fil)
Karta ombyggnaden Hörby Norra–Linderöd (JPG-fil)

Läs mer om ombyggnaden på www.trafikverket.se/E22

För mer information kontakta:
Jesper Haraldsson, projektledare Trafikverket, 044-19 51 50, 070-579 51 51

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.