Privatmäklaren.se

Ombyggt Hemnet ingen succé hos användarna

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 15:06 CET

Enligt en enkät utförd av Privatmäklaren.se är en förkrossande majoritet av användarna missnöjda med nya Hemnet. De är dessutom ofta omedvetna om de nya alternativen till Hemnet.

På frågan ”Är nya Hemnet bättre än gamla Hemnet?” så svarade över 80% av respondenterna att de tyckte att det nya Hemnet är sämre än det gamla.

Samtidigt är medvetenheten om de nya sökmotorerna för bostäder Booli, Boliga och Bospindeln relativt låg. På frågan ”Har du testat någon av de nya tjänsterna för bostadssök - Booli, Boliga eller Bospindeln?” så svarade under 40% av respondenterna att de hade testat dessa tjänster.

Många upplever att Hemnet har blivit svårare att använda. Charlotte Möller, en av Hemnets mindre nöjda användare, kommenterade ”Nya Hemnet fungerar inte alls lika bra som förut. Kartfunktionen är för känslig och svårmanövrerad. Tycker också att det är för mycket reklam kopplad till startsidan.”

Enkäten utfördes som en del av ett nyhetsbrev från den internetbaserade fastighetsmäklarfirman Privatmäklaren.se. Nyhetsbrevet skickades ut till mäklarfirmans kunder och andra intressenter under  första veckan i december. Temat för nyhetsbrevet var Hemnet och andra tjänster för att söka bostad på nätet.

”Hemnet är viktigt för oss och vi är intresserade av hur användarna ställer sig till förändringarna” förklarar Carl Troedsson VD för nätmäklaren Privatmäklaren.se motivet till enkäten.

För ytterligare information kontakta:
Carl Troedsson
VD Privatmäklaren Skandinavien AB
Tel: 0707 601 375
carl.troedsson@privatmaklaren.se

Privatmäklaren.se (www.privatmaklaren.se) är en internetbaserad fastighetsmäklarfirma som har förmedlat bostäder på internet sedan 2006. Vi säljer bostäder och tomter över hela Sverige. Fler och fler inser fördelarna med att sälja sin bostad tillsammans med Privatmäklaren.se - tryggheten och expertisen finns kvar, men arvodet är betydligt lägre.