CSC Sverige AB

Omfattande kostnadsbesparingar med CSC Dynamic Desktop

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 09:31 CET

– Ny rapport från analysföretaget Radar Group visar på affärsnyttan med virtuella skrivbord

Stockholm, 3 februari, 2010. Datorkostnader står för en väsentlig del av ett svenskt företags IT-budget. Radar Group har analyserat hur CSC:s Dynamic Desktop-lösning, som leder utvecklingen inom virtuella skrivbord, kan påverka IT-kostnaderna för ett svenskt företag. Resultatet visar på stora kostnadsbesparingar för företaget, ökad säkerhet och flexibilitet för användarna samt en betydligt lägre energiförbrukning.

En företagsdator kostar 17 850 kronor per användare och år. I en mindre verksamhet utgör dessa kostnader närmare 70 procent av hela IT-budgeten och i en större verksamhet närmare 10 procent. Genom CSC Dynamic Desktop skapas en mobil lösning som gör det möjligt att alltid hämta upp sitt skrivbord oavsett var man befinner sig och oavsett vilken dator man använder sig av.

– Vår analys är baserad på mätningar i kostnadspåverkan mellan ett standardskrivbord i traditionell drift och ett virtualiserat skrivbord. Resultatet visar att ett företag, genom att använda sig av CSC Dynamic Desktop, kan sänka sina årliga datorkostnader med över 50 procent. Per dator kan det handla om över 8 800 kronor per år, säger Hans Werner, VD på Radar Group.

Besparingarna sker inom flera kostnadsområden: hårdvara, tjänster, support, mjukvara och kommunikation. De största besparingarna sker på supportsidan genom framför allt enklare administration och minskad användarproblematik.

Men det finns även besparingar att göra på energiförbrukning. En företagsdator förbrukar i genomsnitt cirka 16 kilowattimmar per månad. Vid användande av CSC Dynamic Desktop förbrukas 10 kilowattimmar per månad, en besparing på energisidan på närmare 38 procent. I värde innebär det ytterligare cirka 70 kronor per dator och år.

– Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder en virtuell skrivbordslösning som ger möjlighet till omfattande kostnadsbesparingar. Men det innebär också ökad säkerhet och flexibilitet för användaren. Det egna datorskrivbordet, med alla program och användardata, kan med hjälp av den här lösningen nås från olika enheter som till exempel stationära eller bärbara datorer såväl som från tunna klienter eller mobiltelefoner, säger Mark Farrell, VD på CSC Sverige.

Både företaget och den enskilda medarbetaren har alltså mycket att vinna på en övergång till virtuella skrivbord. Det gör det även enklare för IT-avdelningen att snabbt implementera nya system till användarna eller uppgradera programvara på skrivborden, utan att fysiskt ta hand om varje dator.

Den brittiska postjätten Royal Mail Group använder sedan en tid tillbaka CSC Dynamic Desktop, och vittnar om en ökad kontroll över verksamheten.

– Det fina med CSC Dynamic Desktop är att det ger våra användare den snabba och anpassningsbara prestanda de är vana vid. Samtidigt ger det oss kontroll över vem som har tillgång till vad, och kan enkelt skapa nya partnerrelationer eller bryta befintliga om det blir nödvändigt, säger Paul Shepherd, Service Excellence Manager på Royal Mail Group.

CSC kan leverera en fungerande Dynamic Desktop-lösning samt installera en pilotinstallation inom fyra till sex veckor. Det är idag helt unikt på den svenska marknaden.

För mer information kontakta:

Ulrika Andersson

Kommunikationschef, CSC

E-post: ulrika.andersson@csc.com

Tel: 0768-86 13 70

Hans Werner

VD, Radar Group International

E-post: hans.werner@radargroup.se

Tel: 0735-391551

Om CSC

CSC är ett av världens ledande globala IT-tjänsteföretag med cirka 92 000 medarbetare världen över. CSC hjälper företag, organisationer och myndigheter att med hjälp av teknologi effektivisera sina verksamheter. CSC hade intäkter om 16 miljarder dollar under 12-månadersperioden fram till och med den 2 oktober 2009. CSC Sverige med huvudkontor i Stockholm etablerades 1994 och har idag cirka 700 medarbetare i sex städer. CSC har expertkompetens inom strategisk konsultation, systemintegration, systemutveckling, e-business, informationssäkerhet och outsourcing. CSCs kunder finns främst inom branscherna bank och försäkring, flygindustri, telekom, tillverkningsindustri, offentlig sektor och försvarsindustri. För mer information se www.csc.com/se.