Modul 1 Data AB

Omfattande omstrukturerings- och besparingsprogram

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2003 11:00 CEST

MODUL 1 DATA HAR GENOMFÖRT ETT OMFATTANDE OMSTRUKTURERINGS- OCH BESPARINGSPROGRAM OCH RÄKNAR MED ETT RÖRELSERESULTAT OM 18 – 24 MSEK FÖR 2004

Modul 1 Data AB (publ), har de senaste månaderna arbetat med ett omstrukturerings- och besparingsprogram, som bland annat inneburit och innebär personalminskningar och andra kostnadsbesparingar. Engångskostnaderna för omstruktureringarna kommer att uppgå till ca 8 mkr. Rörelseförlusten för Q3 förväntas ligga i nivå med Q2.

Omstruktureringarna kommer att bidra till ett positivt resultat redan under Q4, då Modul 1 räknar med att nå ett rörelseresultat om 4-5 MSEK. Modul 1 räknar med att omstruktureringarna ger full effekt under 2004, då Modul 1 bör kunna uppnå ett positivt resultat om 18-24 MSEK.

"IT-branschen har generellt dragits med såväl beläggningsproblem som debiteringsproblem på grund av att priset på konsulttjänster har varit vikande. Det vore naturligtvis bra om vi såg en förändring i såväl efterfrågan som prissättning, men vi har valt att inte räkna med det för nästa år, utan istället uthålligt driva verksamheten på basis av dagens marknadsförutsättningar. Skulle en förbättring komma att ske, kan våra aktieägare få lön för den börda de har fått bära de senaste åren", säger Christer Bergquist, verkställande direktör för Modul 1".

Kvartalsrapport för tredje kvartalet avges den 16 oktober 2003.

För ytterligare information, kontakta:
Christer Bergquist, verkställande direktör, Modul 1 Data AB, 0703 – 11 01 00
Johan Wedin, ekonomidirektör, Modul 1 Data AB, 0703- 11 02 44

Modul 1 Data AB (publ) – sätter kompetens i system. Modul 1 är ett IT-konsultföretag som är verksamt på den svenska marknaden. Idag sysselsätter Modul 1 ca 280 personer. Genom gedigen systemintegrationskunskap i kombination med verksamhetskompetens har Modul 1 skapat många långvariga kundrelationer. Modul 1 har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Modul 1 är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Modul 1 besök gärna www.modul1.se .