Umeå kommun

Omfattande satsningar på en bättre arbetsmiljö inom äldreomsorgen under 2015

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 13:49 CET

Äldrenämnden redovisar ett underskott på -9,6 miljoner kronor för 2015. Underskottet förklaras till stor del av kostnader för genomförda satsningar på en förbättrad arbetsmiljö. Detta presenterades i årsbokslutet för 2015 vid sammanträdet 28 januari.

– Vi ser positiva effekter av de satsningar som gjordes under 2015. Genom att värna om arbetsmiljön förbättras verksamheten både för de äldre och för våra medarbetare, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Förbättrad dokumentation och uppföljning

Under 2015 genomfördes även ett stort utvecklingsarbete inom kommunens vård- och omsorgsboenden. Samtliga medarbetare har fått utbildning och personlig handledning i dokumentation. Samtidigt infördes ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa den boendes insatser. Detta har resulterat i att genomförandeplanerna i högre utsträckning har sin utgångspunkt i den enskildes behov och önskemål. Helt i linje med äldreomsorgens nationella värdegrund.

– Genom att öka kunskapen om verksamhetens mål samt vilka dokument som styr verksamheten och samtidigt införa ett systematiskt arbetssätt kan vi nu följa upp och utveckla insatserna för den boende på ett nytt sätt, säger Veronica Kerr (KD), vice ordförande i äldrenämnden.


Mer information

Janet Ågren (S) ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85 janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD) vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95 veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP) 2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90 maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.