Skatteverket

Omfattande skattefusk avslöjas bland läkare och sjukgymnaster

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 10:06 CET

Cirka 60 procent av de privatläkare och sjukgymnaster som specialgranskades av Skatteverket under hösten 2005 hade så allvarliga fel och brister i deklarationerna att både företagen och ägarna blev upptaxerade. De flesta av felen var dessutom avsiktliga.

Den landsomfattande granskningen, som främst riktar sig mot landstingsanslutna privatläkare och sjukgymnaster, kommer att fortsätta under hela 2006. Hittills har granskningen resulterat i ytterligare 13 miljoner kronor i rena skatteintäkter eller cirka 25 miljoner kronor i upptaxering.

Bakgrunden till kontrollen är de erfarenheter Skatteverket gjorde vid en motsvarande granskning i Göteborg under 2003 och 2004. Då påträffades felaktigheter hos ett stort antal av de undersökta företagen.
- Vi har under 2005 avslutat kontrollen av 230 företag och resultatet så här långt är nedslående, säger projektledaren Alf Oskarsson.
- Bokföringen har i många företag allvarliga brister. Vi har i 60 procent av de granskade företagen hittat fel som medfört upptaxering av både företag och ägare. De flesta av felen bedömer vi dessvärre vara avsiktliga.
Oredovisade intäkter förekommer i en tredjedel av fallen. I ett företag har mer än 600 000 kronor i inkomster under ett enskilt år ”glömts bort” i redovisningen. Det handlar i det fallet om oredovisad ersättning från landstinget, oredovisade patientavgifter och vaccinationsintäkter. Bokföring från tidigare år har dessutom försvunnit.
- Avdrag har i många fall gjorts för rent privata kostnader. Det kan handla om allt från att man gjort avdrag för en bröllopsresa eller haft kostnader för husdjur. Skatteverket har i 20 procent av revisionerna gjort brottsanmälan till åklagare.

- Kontrollen kommer att fortsätta under hela 2006. Genom att berätta om kontrollen i förväg vill Skatteverket ge alla möjlighet att rätta till felaktigheter och att få in korrekta deklarationer från början, säger Alf Oskarsson.

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring och bouppteckningar och är dessutom chefsmyndighet för kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.skatteverket.se

Projektledare Alf Oskarsson
Direkttel: 031-67 35 20
Mobiltel: 0706-24 04 28

Kontrollsamordnare Martin Solvinger
Direkttel: 08-764 85 51
Mobiltel: 0733-42 36 48