Skatteverket

Omfattande skattefusk vid stuguthyrning

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 09:14 CEST

Fritidshusägare har undanhållit nära tre miljoner kronor i hyresintäkter under åren 2000 och 2001. Det visar en riksomfattande undersökning som Skatteverket håller på att slutföra. Det största skattebortfallet kan noteras i Göteborgs- och Malmöregionerna.

– Granskningen omfattar 250 fritidshusägare. Omkring en tredjedel av dem som hittills granskats, har låtit bli att redovisa intäkterna i deklarationen. Förutom kvarskatt riskerar de nu också skattetillägg, säger projektledaren Kerstin Axelsson vid Skattekontoret i Kristianstad.

Skatteverket begärde in kontrolluppgifter från stugförmedlare i Tyskland. Uppgifterna jämfördes sedan med deklarationerna som fritidshusägarna lämnade för de aktuella åren. Skattekontoret i Kristianstad ansvarar för samordningen av kontrollaktionen.

Så här fördelar sig resultatet mellan Skatteverkets regioner:

Taxeringshöjningar (kronor)

Göteborg 1 000 000

Malmö 505 000

Västerås 390 000

Örebro 375 000

Linköping 365 000

Växjö 165 000

Stockholm 53 000

Gävle 35 000


Fakta: När man hyr ut en privatbostad, t.ex. en sommarstuga ska hyresintäkten redovisas under inkomst av kapital (blankett K3). Avdrag från hyresintäkten får göras med 4 000 kronor för varje privatbostad och 20 procent av hyresintäkten. Beskattning sker med 30 procent. För belopp som inte redovisats men som Skatteverket upptäcker tillkommer normalt skattetillägg med 40 procent på den undanhållna skatten.

Projektledare Kerstin Axelsson
Direkttel: 044-13 75 14

Skatteinformatör Katarina Andersson
Direkttel: 044-13 77 06
Mobiltel: 0708-13 77 66

Informationsansvarig Anders Andersson
Direkttel: 040-14 65 17
Mobiltel: 0708-11 15 16