Banverket

Omfattande stöld av sliprar

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 15:44 CEST

Omkring 800 träsliprar har stulits från Banverkets tillfälliga lagringsplats vid Dynäs station i Kramfors kommun. De kreosotimpregnerade sliprarna kommer från ett pågående sliperbyte längs Ådalsbanan, sträckan Kramfors – Nyland. Sliprarna lagrades, efter samråd med Kramfors kommun, tillfälligt vid Dynäs station i väntan på vidaretransport till en destruktionsanläggning i södra Sverige.

Totalt förvarades 2 000 sliprar vid Dynäs station. Där fanns tydliga skyltar som klargjorde att sliprarna var Banverkets egendom, och att de är klassade som miljöfarligt avfall och därför inte får hanteras av någon utomstående.

Stölden upptäcktes när Banverkets entreprenör skulle lasta sliprarna på fem järnvägsvagnar för att sedan forsla bort dem för destruktion. Stölden är polisanmäld.

Fakta om kreosot
Kreosot är ett giftigt ämne som används bland annat för impregnering av järnvägssliprar av trä. Kreosot består av en blandning av ett hundratal olika ämnen och framställs vid destillation av stenkolstjära.

Kreosot började användas i slutet av 1800-talet för att förhindra svampangrepp på slipers. Det är ett ytterst stabilt ämne som impregnerar en järnvägssliper i 25-30 år. Under hela 1900-talet impregnerade SJ och Banverket järnvägssliprar med kreosot. Men användningen av kreosot har minskat kraftigt, mycket på grund av att järnvägssliprar av betong används i större utsträckning.

Banverkets kreosotanvändning

1996 1997 1998 1999 2000
1435 ton 1013 ton 960 ton 556 ton 390 ton

Ur KIFS 1998:8 (Kemikalieinspektionens föreskrifter)

10 kap:
18 a § Bestämmelserna i 18 b-e §§ gäller utöver bestämmelserna om träskyddsbehandlat virke i kap 9.
KIFS (2003:1)

18 b § Trä som har behandlats med kreosotprodukter får inte saluföras om det inte tillåts enligt 18 c-d §§. KIFS (2003:1)

18 c § Trä som har behandlats med kreosotprodukter i industrianläggningar enligt bestämmelserna i 17 a § får släppas ut på marknaden endast för yrkesmässig och industriellt bruk, t.ex. för järnvägar, kraftledningar, telekommunikationer, inhängnader, jordbruksändamål (t.ex. stöttor för träd) och i hamnar och vattenvägar. Återbehandling på plats får inte avse andra ändamål än dessa. KIFS (2003:1)

18 d § Trä som har behandlats med kreosotprodukter före den 18 oktober 1976 får saluföras på andrahandsmarknaden för återanvändning. KIFS (2003:1)

18 e § Trä som har behandlats med kreosotprodukter får inte användas - inuti byggnader, oavsett ändamål, - i leksaker, - på lekplatser, - i parker, trädgårdar och anläggningar för friluftsliv där det finns risk för ofta förekommande kontakt med huden, - vid tillverkning av trädgårdsmöbler såsom picknickbord, - vid tillverkning, användning och eventuell återbehandling av - behållare avsedda för odling - förpackningar eller annat som kan förorena eller komma i kontakt med råmaterial, halvfabrikat eller färdiga produkter som är avsedda att konsumeras av människa eller djur. KIFS (2003:1)