Svenska kyrkan

Omfattande studie om Svenska kyrkans medlemmar

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 10:40 CEST

Jonas Bromander, religionssociolog/forskare och författare till boken "Svenska kyrkans medlemmar" (Verbum 2011) som presenterar Svenska kyrkans nya medlemsundersökning. FOTO: Magnus Aronson.

Å ena sidan en närvarande, hoppingivande kyrka med ett stort förtroendekapital. Å andra sidan medlemmar med en relativt svag relation till kyrkan, och ointresse för kristen tro.
Det visar den nya studien Medlem 2010, där hela 10 700 medlemmar beskrivit sin relation till Svenska kyrkan.

Studien Medlem 2010 presenteras i boken ”Svenska kyrkans medlemmar” som i dagarna kommer ut på Verbum förlag. 10 700 medlemmar har svarat på hur de har mött Svenska kyrkan, vilken relation de har och om sin syn på livet. Dessutom har 3 000 icke medlemmar svarat på frågan om i vilket sammanhang de haft kontakt med Svenska kyrkan under det senaste året.

En bild som Medlem 2010 bekräftar är att kyrkan har ett stort förtroendekapital att förvalta och att den upplevs som öppen, närvarande och hoppingivande. Svenska kyrkan når cirka 85 procent av sina medlemmar under ett år och en stor majoritet tänker fortsätta vara medlemmar. En annan bild är att Svenska kyrkan saknar relevans för sina medlemmar, som sällan engagerar sig i gudstjänster och är ointresserade av kristen tro. Enligt studien har 90 procent av medlemmarna en relativt svag relation till kyrkan.

Bokens författare Jonas Bromander, chef för analysenheten på kyrkokansliet i Uppsala och ansvarig för studien Medlem 2010, betonar att ett nyckelord i boken är just relevans.

– Det är dels för att ganska få upplever kyrkan som relevant, men medlemmarna menar samtidigt att kyrkan bör vara relevant i en samtid där det fortfarande finns stora sociala problem och inte minst en längtan efter att finna mening med livet, förklarar Jonas Bromander.

– Studien har visat att kyrkligt engagemang, tron och religiositeten kan fungera som ett meningsbärande system även i vår egen samtid. Den insikten är värd att bygga vidare på.

Några resultat från undersökningen:

• Den som inte är konfirmerad tycks ha svårare att se relevansen i sitt medlemskap. I alla åldrar ökar benägenheten att gå ur Svenska kyrkan bland dem som inte har konfirmerat sig.

• Medlemmarnas associationer till kyrkan är mer positiva än negativa. Kyrkan upplevs som både öppen och närvarande, men i viss mån också som konservativ och gammaldags.

• De som är i störst behov av hopp, tröst och öppna dörrar verkar inte uppleva att kyrkan kan ge detta på samma sätt som de som är mer nöjda med livet.

• Kyrkliga handlingar, dvs dop, konfirmation, vigsel och begravning, är den största kontaktytan med såväl medlemmar som icke medlemmar. Cirka 10 procent av medlemmarna har sökt upp kyrkan när det inte har förekommit någon speciell verksamhet.

Bakgrund
År 2004 gjorde Svenska kyrkan för första gången en medlemsundersökning. Rapporten ”Medlem i Svenska kyrkan – en studie kring samtid och framtid” (Verbum 2005) bygger på svar från 1 700 medlemmar i åldrarna 16-75 år. Studien var en fortsättning på 2003 års kvalitativa undersökning ”Utträden som utmanar” (Jonas Bromander, Svenska kyrkans utredningar 2003:2).

Kontaktpersoner
Pressekreterare Ewa Almqvist, tfn 0705-46 96 77, ewa.almqvist@svenskakyrkan.se
Pressekreterare Kristiina Ruuti, tfn 070-576 39 98, kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se 
Recensionsexemplar av boken ”Svenska kyrkans medlemmar” beställs direkt från Verbum förlag, Madelene Andersson, madelene.andersson@verbum.se.