Industrifonden

Omfattande utlandskontakter bland unga tillväxtföretag

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 10:43 CEST

Mer än vart annat kunskapsintensivt tillväxtföretag har omfattande kontakter med utlandet. Hela 58 procent har aktiv exportförsäljning. Hälften har en affärsidé som i hög grad har genererats utanför Sveriges gränser. Detta visar augustiupplagan av Industrifondens och CONNECTs Entreprenörsbarometer*.

Enkäten visar att kunskapsintensiva tillväxtföretag tar steget utomlands i ett tidigt skede i sin utveckling. Nästan alla företag har någon form av utländska kontakter; vanligast är handel med utlandet. Även idéer, experter och tillverkning samt dotterbolagsverksamhet finns/kommer i ganska hög grad från utlandet.

Medicinbranschen mest internationaliserad
Det är dock ovanligare med direkt utländsk inblandning i form av ägande och styrelseledamöter, endast ett av fyra företag har sådan. Detsamma gäller för patent och knowhow. Här utmärker sig dock branschen Medicin där det är vanligare med såväl utländsk ägande som dito styrelseledamöter och knowhow/patent. Dessutom är det vanligare med utländska experter inom denna bransch. Branschen framträder därför som den mest internationaliserade i sammanhanget.

Konkurrenterna finns i USA, kunderna i Europa
Företag anger att de främsta konkurrenterna finns i USA, samtidigt som marknaden i första hand finns inom EU. Tendensen är tydligast för IT följt av Medicin.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Maria Montgomerie, Industrifonden, tel 08-587 919 28, 070-64 919 28 Örjan Isacson, CONNECT Sverige, tel 08-791 29 03, 070-471 20 09 Upplysningar om hur undersökningen har genomförts lämnas av Andreas Leifsson, Hallvarsson&Halvarsson, tel 08-587 112 77, 0709-711 277 Undersökningen finns i sin helhet på www.industrifonden.se och www.connectsverige.se