Investor AB

Omfinansiering av 3 Skandinavien genomförd

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 09:31 CET

Omfinansiering av 3 Skandinaviens (Hi3G) externa lån på 10,5 Mdr kronor, med förfall i mitten av 2010, har genomförts. Det befintliga lånet har ersatts fullt ut av ett nytt med förfall i slutet av 2012. Lånet övertecknades men utökades inte.

Som tidigare garanteras lånet av ägarna, vilket innebär att Investor fortsätter att garantera 4,2 Mdr kronor, motsvarande den 40-procentiga ägarandelen i 3 Skandinavien.

För ytterligare information:

Oscar Stege Unger, Informationschef: 08-614 20 59, 070-624 20 59
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30