Axlon International AB

OMFÖRHANDLADE BETALNINGSVILLKOR MED HAMMAR INVEST

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 08:35 CET

Den 15/8 2008 såldes Axlon Foreign Invest till Hammar Invest AB (publ). Köpeskillingen var 40 Mkr.

Kvarvarande köpeskilling om 20 Mkr skulle enligt avtal betalas med 10 Mkr i september 2009 och 10 Mkr i juni 2010. Förhandlingar med Hammar Invest har nu resulterat i att betalningsvillkoren ändrats enligt följande:

· 5 Mkr förfaller till betalning i juni 2010
· 5 Mkr förfaller till betalning i december 2010
· 10 Mkr förfaller till betalning i juni 2011

Bromma 2010-01-12

För mer information, kontakta:
Tomas Ringström, VD för Axlon Group AB, Tel: 0706-49 95 90

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Axlon Pressrelease 2010-01-12.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Axlon Group

Om Axlon Group
Axlon Group AB (publ) är listat på First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel: 08-503 01 550. Dotterbolaget Axlon utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för sluten kontanthantering. Produkterna kännetecknas av hög kapacitet, enkel integration och hög säkerhet.