BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Omhändertagna barn har också rättigheter

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 08:00 CET

Idag får över 6 000 barn och unga som är placerade i samhällets vård information om sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Det är första gången som detta sker. Utskicket går till 440 HVB-hem och 1 360 familjevårdsenheter över hela Sverige.

Vi som har tagit fram materialet tycker nämligen att det är viktigt att omhändertagna barn och ungdomar vet och förstår att de har samma rättigheter som alla andra. Till vår hjälp har vi haft barn och unga med liknande erfarenhet som talat om vilka frågor de tycker är viktiga att få besvarade.

I november 2009 firade barnkonventionen 20 år. Sverige var ett av de första länderna i världen som ratificerade barnkonventionen. Det innebär att vi har erkänt att varje enskilt barn har egna mänskliga rättigheter och att staten har skyldigheter att tillgodose dessa. Ändå känner endast vart femte barn mellan 11 och 14 år till att barnkonventionen finns, enligt en undersökning som Barnombudsmannen gjorde förra året.

Vi anser förstås att alla barn i Sverige ska få möjlighet att lära sig om sina rättigheter. Men särskilt viktigt är detta för barn som lever i stor social utsatthet och farliga situationer. För dem kan okunskap om deras rättigheter vara förödande eftersom de sällan vågar göra sin röst hörd och be vuxenvärlden eller samhället om hjälp.

Ett barn som har det svårt behöver därför veta, och förstå, att det har rätt att ha det bra, och att det har rätt att vara med och påverka sin situation. Ett barn som gör sin röst hörd och vågar kräva sina rättigheter förändrar inte bara situationen för sig själv utan också för andra barn.

Vår förhoppning är att denna information ska vara till hjälp för de barn och unga som är omhändertagna av den sociala barnavården. Men också ett stöd i arbetet för alla dem som jobbar med utsatta barn och ungdomar.

Göran Harnesk
Generalsekreterare BRIS (Barnens Rätt i Samhället)

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

 

 

 

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS drygt 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se