NASDAQ OMX

OMHEX äger nu alla aktier i HEX

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 14:55 CEST

OM HEX AB ("OMHEX") har förvärvat de återstående 427 aktier i HEX Plc ("HEX"), vilka inte lämnades in under det offentliga erbjudandet. Ifrågavarande aktie motsvarar mindre än 0,01 procent av alla aktier i HEX. Som en följd av förvärven äger OMHEX nu alla utestående aktier i HEX, varför ett tvångsinlösenförfarande inte blir aktuellt. Förvärvspriset för de återstående aktierna motsvarar värdet på OMHEX- aktierna i det offentliga erbjudandet.

För ytterligare information och kommentarer, kontakta:
Jakob Håkanson, chef Investor Relations 08 405 60 42
Anna Eriksson, Informationschef 08 405 66 12