NASDAQ OMX

OMHEX klar med översynen av produktportföljen för energimarknaden

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2003 10:27 CET

Som ett led i OMHEX (tidigare OM) åtgärdsprogram, som aviserades den 30
juni 2003, har OMHEX sett över produktportföljen och verksamheten på
energimarknaden. Resultatet av översynen är följande:

OM har beslutat att överlåta produkten POMAX Wholesale. Rättigheterna
till POMAX Wholesale har sålts till tidigare anställda vid OMHEX
verksamhet i Halden som också tar över ansvaret för den befintliga
kundbasen. Det nya företagsnamnet är Navita Systems, och Tor Heiberg har
utsetts till VD.

Som tidigare meddelats har OMHEX beslutat att överlåta
energiverksamheten inom Retail System och rättigheterna för POMAX
Customer till TietoEnator. För mer information om detta, se separat
pressmeddelande av den 22 december 2003.

Som meddelats har OMHEX igår undertecknat ett avtal om att sälja
verksamheten vid den brittiska elbörsen UKPX till APX. Försäljningen
väntas bli klar i mitten av 2004 då vissa verksamhets- och
myndighetsfrågor ska ha lösts. OMHEX fortsätter att driva UKPX till dess
att frågorna är utredda. Under den perioden kommer inte verksamheten vid
UKPX att påverka OMHEX resultat. För mer information om detta, se
separat pressmeddelande av den 23 december 2003.

OMHEX verksamhet i Köpenhamn har lagts ner och överlåtits till bland
annat Anders Millgaard, tidigare anställd vid OMHEX kontor i Köpenhamn.
Utöver rättigheterna till programmet eMerger omfattar affären ansvar för
den befintliga kundbasen. Det nya företaget fortsätter sin verksamhet
under namnet Aktant med Anders Millgaard som VD.

OMHEX kontor i Frankfurt, Hamburg, Toronto och Pasadena läggs ner.

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta

Ulf H Lidman, chef för affärsenheten Energy Markets, OMHEX
+46 8 405 73 92

Maria Andark, tf informationschef OMHEX
+46 8 405 73 50

OMHEX äger och driver norra Europas största värdepappersmarknad, och är
en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och lösningar till finans-
och energimarknader. Divisionen OM Technology är en världsledande
leverantör av lösningar och tjänster - outsourcing och
transaktionshantering - som utnyttjar banbrytande och beprövad teknik.
Divisionen HEX Integrated Markets är en integrerad nordisk och baltisk
värdepappersmarknad och erbjuder investerare tillgång till 80 procent av
den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden, däribland
Stockholmsbörsen, HEX Helsinki, HEX Tallinn och HEX Riga.