NASDAQ OMX

OMHEX Nomineringskommitté

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2003 10:08 CET

Vid ordinarie bolagsstämma den 19 mars 2003 anmälde ordföranden att han
i samråd med bolagets största ägare skulle utse en nomineringskommitté
inför den ordinarie bolagsstämman 2004. Följande medlemmar av denna
kommitté har utsetts:

Eva Halvarsson, departementsråd Näringsdepartmentet
Olli-Pekka Kallasvuo, Executive Vice President & CFO Nokia
Tom Ruud, Head of Corporate and Institutional Banking Nordea
Olof Stenhammar, ordförande OMHEX AB (sammankallande)
Marcus Wallenberg, VD Investor AB

Aktieägare som önskar komma i kontakt med nomineringskommittén kan göra
detta via mail (nominationcommittee@omhex.com), brev (OMHEX, 105 78
Stockholm) eller telefon (08-405 60 00, Gerd Linnarsson).

För mer information eller kommentarer, vänligen kontakta:
Olof Stenhammar, styrelseordförande 08 405 66 42
Anna Eriksson, informationschef 08 405 66 12