NASDAQ OMX

OMHEX's förlängda erbjudande till aktieägarna i HEX

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 16:51 CEST

Den 27 augusti 2003 beslutade styrelsen för OM HEX AB ("OMHEX") att förlänga det offentliga erbjudandet ("erbjudandet") till aktieägarna i HEX Oyj ("HEX"), i syfte att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte hade lämnat in sina aktier att acceptera erbjudandet. Den förlängda anmälningsperioden löpte ut klockan 16.00 finsk tid den 25 september 2003.

Under den förlängda anmälningsperioden har ytterligare 90 254 aktier i HEX lämnats in. De HEX-aktier som lämnats in under den förlängda anmälningsperioden, tillsammans med de HEX-aktier som redan innehas av OMHEX, motsvarar mer än 99,99 procent av det totala antalet aktier och röster i HEX efter full utspädning.

Som följd av det ovanstående har styrelsen, med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 18 augusti 2003, beslutat att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 451 270 kronor genom nyemission av högst 225 635 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma innehavare av aktier i HEX, varvid de nya aktierna skall betalas genom överlåtelse till OMHEX av tecknarnas aktier i HEX, enligt villkoren för erbjudandet.

De nyemitterade aktierna i OMHEX beräknas registreras på accepterande HEX-aktieägares värdepapperskonton och vara tillgängliga för börshandel den 7 oktober 2003.

Styrelsen i OMHEX beräknar att apportegendomen, bestående av högst 90 254 HEX-aktier, kommer att tas upp i OMHEX's balansräkning till ett värde om högst 13 989 370 kronor, exklusive transaktions- och integrationskostnader.

OMHEX beräknar att påkalla tvångsinlösen av de återstående HEX-aktierna under oktober 2003.

För vidare information eller kommentarer, vänligen kontakta:

Jakob Håkanson, IR-chef 08 405 60 42
Anna Eriksson, Informationschef 08 405 66 12