Försäkringskassan

Omkring 40 000 föräldrar kan söka jämställdhetsbonus

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 10:14 CET

Nu är det dags för föräldrar att ansöka om jämställdhetsbonus. De föräldrar som blir berättigade till minst en bonusdag får automatiskt en ansökningsblankett hemskickad. Ansökan ska vara inkommen till Försäkringskassan senast 1 mars 2011.

Försäkringskassan har i dagarna skickat ut brev till cirka 40 000 föräldrar som har delat lika på föräldrapenningen så att de har möjlighet att söka jämställdhetsbonus.

Det är de föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn som har rätt till jämställdhetsbonus. Barnet ska vara fött efter den 30 juni 2008. Jämställdhetsbonus lämnas även för adopterade barn där föräldern fått barnet i sin vård efter 30 juni 2008.

För att få jämställdhetsbonus måste båda föräldrarna ha tagit ut minst 60 föräldrapenningdagar var. Som mest kan man få 100 kronor per dag i jämställdhetsbonus, eller totalt 13 500 kronor om man delat lika på föräldrapenningen. Jämställdhetsbonus ges till den förälder som vid slutet av det år som bonusen avser har tagit ut flest föräldrapenningdagar.

Föräldern får jämställdhetsbonusen insatt på sitt skattekonto.

– Bonusen är en jämställdhetsåtgärd tänkt att uppmuntra föräldrar att i högre utsträckning dela på föräldrapenningdagarna. Den har också till syfte att öka jämställdheten på arbetsmarknaden, säger Ann Eva Askensten, verksamhetsområdeschef.
Av de föräldrapenningdagar (oavsett barnets ålder) som togs ut under 2010 så togs 76,8 procent ut av kvinnor och 23,2 procent ut av män.

– Bonusen gäller för barn födda från 1 juli 2008, så det är ännu lite för tidigt att säga om den har haft någon inverkan på uttaget, säger Ann Eva Askensten.

På Försäkringskassans webbplats finns mer information om jämställdhetsbonus där finns också ett planeringsverktyg för att räkna ut sin eventuella bonus.

Fakta

  • Jämställdhetsbonus gäller barn födda eller adopterade efter 30 juni 2008
  • Föräldrarna måste ha gemensam vårdnad om barnet
  • Båda föräldrarna måste ha tagit ut minst 60 föräldrapenningdagar var
  • Bonusen beräknas i efterhand och sätts in på förälderns skattekonto
  • Den förälder som har tagit ut flest dagar totalt med föräldrapenning under ett kalenderår får jämställdhetsbonus om han eller hon arbetar när den andra föräldern tar ut föräldrapenning
  • Försäkringskassan sänder ut ansökningsblanketten till den förälder som kan ansöka om bonus.
  • Om man som familj vill få maximalt antal bonusdagar ska man ta ut 195 föräldrapenningdagar på sjukpenningnivå var.
  • Då kan bonusen som mest bli 13 500 kronor.

Mer information om jämställdhetsbonus

Jämställdhetsbonus – personer fördelade på län och kön [pdf xx kB]

För kommentar 
Ann-Eva Askensten, Verksamhetsområdeschef
010-116 695 67

För information
Mats Mattson, Verksamhetsansvarig
010-116 96 86


Presskontakt 010-116 98 88
Staffan Karlsson, Presschef
010-119 82 31
Susan Ottosen, Pressekreterare
010-116 92 20