Nättidningen Payback / Payback Sverige

Omkring skandalen vid Arvikafestivalen och Polisens "otillåtna påverkan"

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 00:47 CEST

Omkring skandalen vid Arvikafestivalen och Polisens "otillåtna påverkan"

2009. Sverige. Arvika. Festival och Outbreak MC. Det skedde i Arvika denna gången och träffade Outbreak MC men det kunde egentligen varit var som helst i Sverige och drabbat vilken mc-klubb med ryggmärke som helst. För sedan Sverige beslutade om en så kallade särskild satsning mot den grova organiserade brottsligheten tycks det vara fritt fram att jaga bikers och bikerklubbar året om och var som. Den historia jag nu skall till att rulla upp är bara ännu en i raden av övertramp mot mc-klubbarna i Sverige utan att någon form av brottslighet ligger till grund för diskrimineringen. Den är också en klar skärpning av den utestängande mekanismen gentemot bikerklubbarna, initierad av polisen och verkställd av, i detta fallet festivalledningen i Arvika, i andra fall av krogar, kommuner eller mässarrangörer.

Vi börjar med att granska de tre olika versioner av händelseförloppet som föreligger och börjar då med polisens:

Följande förfrågan ligger till grund för polisens uttalande: Information har kommit till min kännedom om att polisen har haft ett möte med alla vakter som arbetar på Arvikafestivalen. Vakterna blev där ombedd av polisen att kontakta en medlem i Outbreak MC som han var bekant med för att påtala att klubben inte ens kommer inte på festivalområdet eller campingen. Detta oavsett om klubbmedlemmarna köpt biljett och har ett armband på sig. Mina frågor som redaktör och utgivare av Nättidningen Payback är då:
1. Är dessa uppgifter korrekta?
2. Av vilken anledning är just Outbreak MC är utpekade och skall vara portad på festivalen?
3. Om ni har något ytterligare att tillägga i saken?

Nättidningen Payback kommer att skriva om dessa händelser och för att få så adekvat beskrivning som möjligt vore det förträffligt om polismyndigheten redan i förväg uttalar sig skriftligt i frågan. Ett ärende speglas alltid mer rättvist och allsidigt om alla parter redan i förväg fått ge sin syn på händelserna. Jag kommer att publicera uttalandet ordagrant, utan några som helst förändringar eller förkortningar. Därför, var vänligen sänd ett yttrande över händelserna så fort som möjligt till: Peter Schjerva/Nättidningen Payback/ABATE Sverige

Kompletterande förfrågan gjordes vid senare tillfälle: Utöver tidigare begäran om yttrande ifrån polisen i Värmland rörande behandlingen av Outbreak mc under Arvika-festivalen, har ännu en incident mellan klubben och polisen kommit till min kännedom som jag skulle vilja ha en kommentar i förväg kring:

En civil person, i sällskap med Outbreakmedlemmar, gör tillsammans med sina två hundar sällskap med klubbmedlemmar. En person hoppar fram och skrämmer hundarna och hundägaren blir självklart upprörd. Gräl uppstår. Ingen i klubben har varit inblandad i något slagsmål eller utdelat några slag, och inga polisanmälningar görs.

Polisen kommer till platsen och skingrar alla i klubben genom att köra ut dom, efter att ha blivit muddrade, 2 och 2 till olika ställen utanför stan. Den enda som inte blir utkörd, är han som faktiskt är inblandad i grälet.

Polisens svar: "Svar på frågor från Peter Schjerva om polisens agerande vid Arvikafestivalen."

Förfrågan om möte med vakter om generell "portning" av Outbreak MC medlemmar:

Något sådant möte har inte skett vad jag fått fram. Det har definitivt inte utfärdats någon generell portning av Outbreaks medlemmar till festivalområdet.
Vid ett tillfälle hade medlemmar ur Outbreaks anträffats inne på ett campingområde utan att ha behörighet till detta i form av det särskilda armbandet. Här framkom att ordningsvakterna hade släppt in dessa och med anledning av det så påtalades det för ordningsvakterna att man inte fick släppa in obehöriga och om personerna återkom skulle de avvisas.

Förfrågan om händelsen där en person med hundar blivit skrämd.

Det stämmer att en person hade skrämt en hundägare som var i sällskap med medlemmar ur Outbreak MC. Den polisiära platschefen säger att det varit bråk på platsen men ingen ville göra någon polisanmälan. Läget var dock sådant på platsen att ett antal personer blev föremål för kroppsvisitation enligt polislagen (19§, 2 st) för att eftersöka farliga föremål. Eftersom poliserna på platsen bedömde att läget och stämningen på platsen var sådan att det fanns risk för fortsatt bråk/brottslig verksamhet så avlägsnades ett antal personer från platsen också med stöd av polislagen (13 §).

Göran Nilsson
Kommissarie
Polismyndigheten Värmland.

Vi går så vidare med Arvikafestivalens vaktchefs svar avseende samma händelser. Svaret redovisas i detta fallet i fråge- och svarsform?

1. Har det ägt rum något möte mellan vaktstyrka och polis? Nej, inget möte
2 Har vaktstyrkan blivit uppringd av polisen? Nej, bara jag som vaktchef
3. Vad sade polisen i detta samtalet? Polisen frågade om Arvika festivalen har västförbud
4. Rekommenderade eller beordrade på något sätt polisen att vaktstyrka eller festivalansvariga skulle porta Outbreak MC från festivalen? Nej, ingen blir portad på Arvika festivalen alla är välkomna (om man sköter sig)
5. Rekommenderade eller beordrade på något sätt polisen att vaktstyrka eller festivalansvariga skulle förbjuda mc-västar på festivalen? Nej, det beslutade arvika festivalen
6. Frågade polisen om festivalens policy gällande mc-västar? Jo, dom frågade om arvika festivalen har nån policy mot västar.
7. Vad rörde sig samtalet från polisen om mer än policyn?Inget annat
8. Anser du det var ett korrekt förfaringssätt från polisens sida att kontakta vaktstyrkan för en mc-klubbs skull? Vet ej, det var bara en fråga
9. Framkom något annat anmärkningsvärt i samtalet? Nej, tror dom har haft en jobbig festival med droger och våldtäkter mm
10. Utfärdades en generell portning av Outbreak medlemmar? Nej, som sagtalla som sköter sig får komma in på festivalen. Ingen blir portad hur dom än tycker och ser ut(det är sällan bråk på festivalen)
11. Vem beordrade/rekommenderade samtalet till Outbreak MC? Det var jag som sa till envaktkollega att han skulle ringaoch tala om hur det låg till (tråkigt att krångla med folk vid entrén )
12.I vilket syfte och för att omtala vad, ringdes samtalet till Outbreak MC? Att det var västförbud på festivalen
13. Vad är vaktstyrkans version angående incidenten i torsdags då polisen bussade mc-medlemmar ut ur stan? Jag vet inte. Jag kom när allt var över, men det sades att det hade varit bråk mellan Outbreaks och andra, men jag såg inget
14. På vilket sätt anser du att mc-medlemmar var direkt inblandade i denna incident? Jag var inte närvarande under bråket
15. Anser du som vaktchef att denna åtgärd var befogad för Outbreak MC:s medlemmars del? Jag vet inte det verka mest som en paragraf 13 avvisning. Det var inget bråk när jag kom
16. Vad ansåg du var Outbreak MC:s del i det uppkomna bråket? Inte en aning. Jag pratade med en medlem som jag känner sen förut han sa bara att det hade varit lite bråk, men det var lugnt
17. Förekom det några former av påtryckningar från polisen, rörande tillstånd m m i samband med detta samtal? Nej, när polisen ringde så frågade dom om festivalen har nån policy mot västar, den frågan framförde jag till festivalen

Festivalledningen i Arvika har också ombetts att yttra sig i frågan men valt att inte utnyttja denna rätt!?

Den sista parten i målet är då Outbreak MC. Låt oss så titta på deras version innan vi drar slutsatser ur givet material:
En bekant till klubben gick med oss ute runt festivalområdet. Han hade med sig sina 2 hundar. En person hoppar fram och skrämmer hundarna och hundägaren blir självklart upprörd. Tumult uppstår och några slag utdelas. Ingen i klubben är inblandad i detta. Ingen i klubben utdelade några slag och inga polisanmälningar görs.

Polisen kommer till platsen och skingrar alla i klubben genom att köra ut dom, efter att ha blivit muddrade, 2 och 2 till olika ställen utanför stan. Den enda dom inte gör det med, är han som faktiskt är inblandad i slagsmålet. Som jag sa tidigare, ingen i klubben utdelade några slag eller var med i något slagsmål över huvudtaget!

Händelsen får sin fortsättning då klubben följande dag kontaktas av en man ur Arvikafestivalens vaktstyrka:

En medlem i klubben fick ett telefonsamtal från en bekant som jobbar som vakt på festivalen. Han hade blivit ombedd (antagligen av vaktchefen, p.g.a att han var bekant med vår medlem) att ringa honom och meddela att vi inte är välkomna in på området om vi har västar på oss. Däremot fick vi komma in utan väst. Vakten uppger vidare att polisen har haft ett möte med arrangörerna av Arvikafestivalen och berättat att dom arbetar mot mc-gäng. Dom har även sagt att dom kan inte bestämma vad arrangörerna har för regler och att dom gör som dom vill. Men antagligen har dom "rekommenderat" att dom inte släpper in oss. Vi var välkomna in på festivalen sa dom, men .. utan väst. Så länge vi har väst på oss, kommer vi inte ens in på festivalområdet eller campingen. Även om man har köpt biljett och har ett armband på sig. Alltså är det just västen som är "problemet".

Om detta hade gällt just öltälten som krogarna i arvika har där inne, som har egna vakter som följer sina vanliga (ej släpper in folk med väst) regler, så hade det kanske inte varit lika konstigt. Men nu gäller detta hela området och till och med campingen.

Gällande det som polisen skrev att medlemmar i Outbreak varit inne på campingområdet utan armband och dessutom blivit insläppta av vakterna kan jag inte svara på detta; I så fall är det ju då vakterna som gjort fel som släppt in dom. Inte vi som gjort något fel överhuvudtaget. Detta kan knappast användas som ursäkt att inte släppa in oss med väst. Självklart ska personer som inte har tillgång till ett område inte släppas in där. Det gäller ju alla.

Detta är då de tre versionerna som föreligger kring själva händelserna. En sak återstår att redovisa innan vi går över till att rent logiskt granska och sätta de olika händelserna emot varandra. Vad gäller bortskjutsandet av Outbreak-medlemmar hänvisar polisen till Polislagen 1984:387, 13 § Låt oss därför granska dess lydelse: "Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas.

Är en åtgärd som avses i första stycket otillräcklig för att det avsedda resultatet skall uppnås, får personen tillfälligt omhändertas."

Således, för att fog skall finnas för avvisning skall personer:
- Genom sitt uppträdande störa allmän ordning
- Utgöra en omedelbar fara för ordningen
- Åtgärden vara nödvändig för att avvärja en straffbelagd handling.

Kan någon av dessa kriterier då sägas vara uppfyllda vad gäller hundincidenten? Låt oss granska fakta i målet: När polisen kommer till platsen har slag redan utväxlats utan att mc-klubbens medlemmar varit en aktiv part i slagsmålet. Någon polisanmälan görs inte av någondera part i sammanhanget. Likväl är de enda som polisen väljer att bussas/avvisas bort från området mc-medlemmarna. Inte de aktiva parterna i slagsmålet, vare sig hundägaren eller hans "angripare"! Låter detta som en fair och adekvat åtgärd i sammanhanget? Nej, självklart inte! De som borde avlägsnats är givetvis de både kombattanterna, inga andra. Skulle mc-klubbens medlemmar velat ta aktiv del i händelseförloppet, och med våld lösa situationen hade de ju alla möjligheter till detta innan polisen dök upp på scenen. Varför skulle de bli våldsamma i efterhand? Således kan vi rent logiskt konstatera att mc-medlemmarna inte vare sig utgjorde någon fara för ordningen; ej störde den allmänna ordningen; samt att åtgärden heller icke var nödvändig för att längre avvärja en straffbar handling.

Vad gäller att medlemmar påträffats på campingområdet utan att ha behörigt tillträde till detsamma, via armband, ju precis som Outbreak själva uppger: "I så fall är det ju då vakterna som gjort fel som släppt in dom. Inte vi som gjort något fel överhuvudtaget. Detta kan knappast användas som ursäkt att inte släppa in oss med väst. Självklart ska personer som inte har tillgång till ett område inte släppas in där. Det gäller ju alla.

Utefter denna genomgång återstår bara två skäl till polisens åtgärd i sammanhanget:
1. Polisen anser inte sig ha förmågan att kontrollera ett fåtal medlemmar ur en mc-klubb ens när de är närvarande. Detta är ju då ett kompetensproblem inom polisen som går tillbaks till Leif GW Perssons yttrande att Sverige har den mest ineffektiva poliskåren i världen, http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9910/28/gw.html
2
. Polisen väljer att skjutsa bort de som inte var aktivt inblandade i själva händelsen, dels som en del i att då kunna "rekommendera västförbud" i ett senare skede och dels som ännu en åtgärd i deras trakassering och förföljelse av mc-kulturen och dess medlemmar.

Jag låter avgörandet stå öppet för läsarna att själva avgöra vilket alternativ som är det korrekta.

Vad därefter gäller västförbudet vill jag börja med att hänvisa till Arvikafestivalens egna skrivelser: http://www.arvikafestivalen.se/node/555 och http://www.arvikafestivalen.se/node/1720 Här framgår, i svart på vitt, festivalens policy och regler kring säkerhet och trygghet. Där framgår bland annat att festivalen har en narkotika- och alkoholpolicy men ingenstans står en rad publicerad rörande mc-västar. Detta fastslår att festvalledningen mitt under pågående festival beslutar sig för att utöka sin policy att omfatta förbud även mot mc-västar. Det är således ingenting som varit beslutat i förväg och heller inget som tillkommer på festivalens egen initiativ då det i så fall hade funnits beslut i frågan redan innan festvalens inledning. Rent logiskt kan vi därför fastslå att västförbudet måste ha initierats av polismyndigheten! Detta motsägs ju inte heller av vaktchefens vittnesmål då han bekräftar att polisen ringt och frågat om festivalens västpolicy. Det som kan ifrågasättas är om ett möte mellan polis och vaktstyrka alternativt festivalledningen ägt rum eller ej och vidare också om polisen direkt begärt förbud eller endast ställt en förfrågan rörande festivalens västpolicy. Den direkta sanningen rörande förfarandet i detta ärende lär väl aldrig gå att reda ut men, om det inte direkt saknar betydelse, så är det i alla fall inte det centrala i sammanhanget. Det centrala är att polisen, på ett eller annat sätt, initierat ett sådant förbud då förbudet bevisligen inte funnits före hundincidenten!

Att polisen agerar, påverkar och utövar påtryckning rörande frågor kring Arvikafestivalen, dess angelägenheter och skötsel, bevisas också av följande yttranden och artiklar. Då de utgör exempel på liknande förfarande kan de också tas som intäkt på att samma påverkan utövats av polismyndigheten i fallet rörande västförbudet. http://www.nwt.se/arvika/article553150.ece "- Min avsikt är att införa 18-årsgräns" uttalar polischef Patrik Danielsson angående festivalcampingen och att 15-åringar har tillträde till campingområdet. Samma fråga behandlas även i artikeln: "Polisen kräver 18-årsgräns" http://svt.se/2.33874/1.1617718/polisen_kraver_18 arsgrans_pa_arvikafestivalen?lid=senasteNytt_364005"Nu har polischefen i Arvika fått nog och kräver 18-års gräns på campingen om festivalen ska få fortsätta."

Polismaktens "otillåtna" påverkan

Länge har polismakten ostört fått sprida sin propaganda avseende "kriminella mc-gäng". Det har skett via svepande anklagelser rörande diverse utpekad brottslighet. Populärast har historiskt sett varit narkotikahandel, inkassoverksamhet och prostitution. Då detta under 15-20 års närmast total övervakning och oerhört omfattande underrättelseverksamhet och användande av s.k. hemliga tvångsmedel, likväl inte lyckats leda i bevis en endast gång att klubbarna varit ansvariga för sådan verksamhet, har idag fokuset skiftats. Idag talas polisen istället om ekonomisk brottslighet, utpressning samt uthyrning av svart arbetskraft m.m. Med samma svepande anklagelser och även nu utan att förete ens de ringaste bevis för kollektiv brottslighet. Hur har då detta möjliggjorts och vad har dessa anklagelser haft för effekt?

Möjligheten har uppenbarats i det att media sett ett enkelt sätt att höja sina upplagor då våld och kriminalitet bevisligen säljer. De har därför inte sett någon anledning att kika bakom kulisserna och ta reda på vad som verkligen döljer sig därbakom. De har inte begärt fram faktiska bevis eller statistik över mc-klubbarnas kriminalitet och farlighet. De har heller aldrig ifrågasatt eller ställt kritiska frågor rörande de specifika fallen. Detta har fått effekten att media istället både praktiskt och medvetet hjälpt till att ständigt hamra in polisens budskap om mc-klubbarnas kriminalitet, i en av okunskap riden allmänhet. Det har helt enkelt inte funnits alternativ fakta och kunskap som haft möjlighet att nå ut och kunna delge allmänheten en alternativ och sann bild av mc-kulturen. Vi har idag på allvar tagit denna kampen och kommer att fortsätta bemöta angreppen från både polisen och media och ständigt kräva att de redovisar underlag och statistik för sina påståenden. Vi kommer inte att ge upp förrän sanningen har segrat; förrän journalister avkräver polisen bevis och underlag för varje enskilt påstående och uttalande; förrän vi förändrat medias sätt att skildra händelser rörande och ikring mc-klubbarna och dess enskilda medlemmar samt förrän det gått upp för varje enskild person att han blivit lurad, hjärntvättad genom den upprepade informationens indoktrinerande makt över det mänskliga sinnet.

För alla er som äger ett öppet sinne och är mottagliga för och intresserade av sanningen rekommenderar jag att ta del av:
- Skrivelserna på www.payback.name , speciellt http://www.payback.name/#bikerkriminaliteten

http://www.newsdesk.se/search/pressreleases?type_of_medias=Pressrelease&subjects=&query=payback&date_mode=between&date_start=&date_end=&date_on=&subject=&g_region=

http://www.newsdesk.se/search/documents?date_end=&date_on=&date_start=&g_region=&query=payback&subject=

Polisen har i gråzoner av juridiskt halvmörker kunnat driva sitt infernaliska spel gentemot bikerklubbarna. De har infört oreglerade begrepp såsom punktmarkering, nolltolerans och pratar om at det skall kännas och göra ont att vara medlem i olika mc-klubbar. Inte ens dessa uttalade, rättsvidriga och odemokratiska åtgärder har förmått någon utanför mc-kulturen att reagera. Hade samma åtgärder drabbat folkslag i exempelvis Afrika, varit rasriktade; avsett politisk eller religiös förföljelse hade ropen skallrat samt ledar- och debattsidor genast fyllts med upprop till stöd för åtgärder mot belackarna. Men alls icke när det gäller en inhemsk kulturminoritet som mc-klubbarna.

Vi är idag med stormsteg på väg mot ett samhälle inte olikt amerikanska söderns segregerade samhälle på 60- och 70-talet. Separata bussar, badhus, skolor, parker.Vad gäller bikervärlden pratar vi istället om separata krogar, festivaler och mässor. Och detta är bara början. Det kommer att följas av fler platser och fler aktiviteter som är stängda för en hel kultur. Tycker ni läsare att detta är ett korrekt handlingssätt av samhälle och polis att utsätta en kultur för? Även om det inte grundas på enskildas faktiska kriminalitet utan endast på en synlig kultursymbol och/eller obevisade kriminalitetsanklagelser? Vem eller vilka kommer att förföljas nästa gång och minns att då finns redan alla utestängande mekanismer redan införlivade i samhällssystemet? Ty ingenting förändras av sig själv. Ingenting bara dör eller avstannar. Demokratiglidande övergrepp är en progressiv rörelse som kan fortsätta i det oändliga så länge det får ske i ett motståndslöst vakuum och under hela dess förlopp fortlöpa och fördjupas intill någon reagerar och lyckas få folket med sig i en resning för sakens orättfärdighet, och därigenom förmår vända loppet i en ny eller regressiv riktning.

Vad ger någon rätt i en demokratisk stat att förfölja och trakassera en hel kultur? Varför skall det göra ont för en enskild individ att tillhöra en laglig förening, i ett land som har en grundlagsskyddad föreningsfrihet? Skall inte en jakt på individer grundas på faktiska begångna brott och inte på ett medlemskap? Borde inte varje förening i Sverige annars förföljas och trakasseras på ett likartat sätt då det är högst tvivelaktigt att det existerar en enda förening som inte har straffade medlemmar? Detta speciellt med tanke på att fortkörning, bilbältesbrott med flera liknande ringa brott utgör underlag för kriminalisering!

Nej, skall det vara tillåtet med punktmarkering och nolltolerans måste även sådana åtgärder vara, för det första noggrant reglerade i lag avseende vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att de skall få brukas. Likaså måste de regleras vad gäller dels omfattningen av sådana åtgärder och dels vilka personer som kan komma ifråga för dessa. Kollektiv, där bara faktiskt medlemskap utgör grunden för förföljelse, är självklart ett övergrepp och frågan om ett rent och skärt polisstatsförfarande. Skälig misstanke om begånget brott måste vara det enda allenarådande, rättssäkra begrepp som kan vara övervakningsgrundande i ett enskilt fall!

De ovan beskrivna händelserna omkring Arvikafestivalen visar slutligen på ett trängande behov av ett upprop till allmänheten att visa civilkurage, stake och ryggrad:

Allmänheten har idag ingen aning om vare sig omfattning eller metoderna i förföljelsen av bikervärlden. Det är heller inte möjligt för bikervärlden själv att bevisa vilka övergrepp de enskilda medlemmarna eller klubbarna utsätts för. Vi har i decennier nu fått skörda frukterna av polisens lika hemliga som onda och illvilliga metoder gentemot olika företrädare vilka bikervärldens medlemmar på olika sätt har kontakt med. Detta måste få ett slut och därför vädjar vi nu om hjälp att sprida information kring dessa polisstatsmetoder.

Vilka polisiära arbetsmetoder avser jag då?

Dessa är många och skiftande. En del vanligt förekommande och en del mer sällsynta. Alla går självklart inte att skriva om i en artikel varför jag här bara avser att schematiskt skildra de allra viktigaste. Vi har då till exempel:
- Metoden att uppsöka olika bikers arbetsgivare och uppmana till avsked för personen ifråga. Annars hotar besvär med olika tillstånd, utvidgad skattekontroll, bygglovsproblem m.m
- Metoden att på samma sätt uppsöka bikerklubbars hyresvärdar och med liknade hot försöka få hyresvärden att säga upp gällande kontrakt eller att i förskott förhindra kontraktsskrivning
- Metoden att uppsöka enskilda bikers hyresvärdar och på samma sätt påverka desamma.
- Metoden att gå på krogägare och få dessa att utfärda västförbud annars hotar besvär med serveringstillstånd, ideliga kontroller m.m
Alla metoderna är exempel på polisens otillåtna påverkan av företrädare för olika yrkeskategorier vars blotta, indirekta kontakt med bikerklubbarna kvalificerar dem att utsättas för dessa knappast lustfyllda utpressningsförsök.

Med att bevisa ovanstående, eller andra metoder för otillåten påverkan ifrån polismyndigheter, behöver vi hjälp. Er hjälp som själva varit måltavla för dessa metoder och polisbesök. Vi behöver hjälp med att någon, eller än hellre några visar civilkurage, stake och ryggrad. Träder fram med namn och intygar att de varit utsatta för dessa metoder och påtryckningar från polismyndigheter samt att detta är en realitet och en faktisk verklighet i dagens Sverige.

Finns det någon därute i Sverige som vågar stå upp och berätta om vad som dagligen händer i Sverige? Någon med så stark rättskänsla att den övertrumfar den faktiska rädslan för polismakten? Sänd ett mejl till: peter@payback.name eller ett brev till Nättidningen Payback!

Vi behöver dig!

Peter Schjerva för Nättidningen Paybackoch ABATE Sverige