Avesta kommun

Omöjliga renoveringar nu möjliga tack vare nya metoder och gott samarbete!

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2018 09:00 CEST

Flera av äldreboendena i kommunen är i behov av upprustning. Att byta golv har historiskt sett varit ett krångligt projekt som inneburit att brukare och personal behövt flyttas under tiden för renoveringen. Under vintern har Gamla Byn AB prövat nya metoder för golvbyte på äldreboendet skogsgläntan, där golven byts samtidigt som verksamheten pågår.

- Med den här metoden kan vi undvika evakueringar av de boende, vilket känns tryggt och bra för alla inblandade. Säger Gamla Byn ABs ordförande Laila Borger.

Den nya metoden går ut på att det nya golvet läggs ovanpå det gamla vilket innebär att omsorgsförvaltningens verksamhet kan pågå samtidigt som de nya golven läggs.

- Personalen och de boende är mycket nöjda. Det är så bra är att verksamheten inte behöver påverkas av att renoveringen pågår. Säger omsorgsstyrelsens ordförande Susanne Berger.

Projektet med upprustningen av äldreboendet Skogsgläntan är i full gång och flera avdelningar har redan fått nya golv. Tack vare att den nya metoden fungerat så bra blickar Gamla Byn AB och Omsorgsstyrelsen framåt, planen är att fortsätta renoveringarna av kommunens äldreboenden under 2018, ett boende i taget. 

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupa andetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än Stora och Lilla Helvetet.