Vårdförbundet

Omorganisationer: dyrare och sämre

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 10:11 CEST

De flesta medlemmar i Vårdförbundet har varit med om minst en omorganisation under de senaste två åren. En av tre anser att den ledde till en försämring. Istället för uppifrån-förändringar borde arbetsgivarna uppmuntra förbättringsarbete i vardagen, menar Vårdförbundet.

Omorganisationer är vanliga men leder inte till goda resultat. Det visar en enkät som 950 medlemmar i Vårdförbundet svarade på i januari:
• 7 av 10 har varit med om minst en omorganisation under de senaste två åren.
• Nästan hälften av de svarande tyckte att den senaste omorganisationen har lett till en förbättring av verksamheten – en av tre att den ledde till en försämring.
• En klar majoritet svarar att de inte får tillräckligt med tid att regelbundet diskutera hur verksamheten kan förbättras.
• Få tror att omorganisationen har lett till ekonomiska besparingar.

- Borde det inte snart vara dags även för vården att lära sig sådant som många andra verksamheter länge känt till: förbättringar skapas i vardagen, genom att uppmuntra dem som kan verksamheten bäst och som är närmast ”kunderna”. Omorganisationer som beslutats uppifrån leder sällan till önskat resultat, säger Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets ordförande.

- Det finns överlag en övertro på stora omorganisationer. Om man vill ha verkliga förbättringar för patienter och medborgare måste man uppmuntra vardagligt förbättringsarbete – exempelvis genom att de som bidrar till förbättringsarbetet uppmuntras genom löneutveckling och genom att bli sedda och uppmärksammade, säger Anna-Karin Eklund.

- En arbetsgivare som inte värdesätter den enskildes bidrag till verksamheten och som inte använder lönesättningen som ett instrument för verksamhetsutveckling kommer inte heller att åstadkomma något varaktigt förändringsarbete i vardagen. Och eftersom vi vet att många arbetsgivare i vården inte verkar bry sig om att koppla lönesättningen till hur den enskilde bidrar till verksamheten är resultatet i undersökningen inte heller särskilt överraskande, säger Anna-Karin Eklund.

Kommentarer: Anna-Karin Eklund, ordförande för Vårdförbundet: 070-661 87 89

Mer information: Björn Sundin (förbundssekreterare, pressansvarig): 070-3731850

Vårdförbundets 112 000 medlemmar är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vårdförbundet vill att vården ska utgå från, och anpassas till, individens behov så att alla får rätt till god och lika vård, i alla skeden av livet. Det förutsätter att dagens stuprör och gränser ersätts av helhetssyn och samverkan - vilket stärker individen och gör att vårdens resurser används bättre.


VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredrik Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm
telefon 08-14 77 00, fax 08-411 42 29, www.vardforbundet.se