Villaägarnas Riksförbund

Omprissättning av bolån bakom ökat räntenetto för Swedbank

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 10:49 CEST

Enligt Swedbanks kvartalsrapport ökade räntenettot i den svenska bankrörelsen med 13 procent det tredje kvartalet 2012 jämfört med samma kvartal 2011. Swedbanks egen förklaring till förbättringen är ”omprissättning av bolån och företagskrediter”.

- Den bakomliggande orsaken till Swedbanks goda resultat är kraftigt fallande inlåningskostnader för alla banker under perioden. Regeringens utlovade åtgärder att se över bankernas krav att redovisa upplåningskostnader har därför blivit än mer akuta, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarnas Riksförbund.

Swedbanks andel av tillväxten i bolånemarknaden, som varit 5 procent i årstakt, är relativt blygsam (16%). Ändå förbättras Swedbanks räntenetto.

Vid början av tredje kvartalet förra året stod bostadsobligationsräntorna, som är bankernas primära upplåningskällor, betydligt högre än vad de gör nu. Den tvååriga bostadsobligationsräntan var 2,975% den 1 juli 2011 och är nu 1,435% medan den femåriga haft ett än mer dramatiskt fall från 3,88% till 2,11%.

- Swedbank har inte sänkt sina långa räntor i samma utsträckning som bostadsobligationsräntorna fallit under perioden. Och jämfört med för fyra år sedan har storbankerna fördubblat sina marginaler på femåriga bundna lån vilket är mycket med tanke på den ytterst säkra affär det är för en bank att låna ut pengar i fem år, säger Daniel Liljeberg. 

Protestera mot bankernas höga bolånemarginaler!

För mer information
Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99
Henrik Fahlgren, presskontakt, telefon 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 322 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.